Αλλαγές στους κανόνες για τη φορολογική ενημερότητα

Τροποποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου θα μπορούν να λάβουν όσοι έχουν συνολικές βεβαιωμένες, μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 5.000 ευρώ, -με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου- και βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν ξεπερνούν τα τριάντα ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ που προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων, το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σχετικά άρθρα