Αλλαγή ονομασίας και αύξηση ΑΜΚ για την Olympic Handling

Αλλαγή ονομασίας και αύξηση ΑΜΚ για την Olympic Handling

Με την πλήρη κάλυψη της MIG η θυγατρική της προχωρά σε ΑΜΚ 38 εκατ. ευρώ και μετατρέπεται σε Skyserv Handling Services.

Σε Skyserv Handling Services αλλάζει η επωνυμία της Olympic Handling, θυγατρικής εταιρείας της Marfin Investment Group (MIG).

Παράλληλα, η Skyserv προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 38 εκατ. ευρώ με πλήρη κάλυψη της αύξησης από τη MIG. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σκοπός της κεφαλαιακής ενίσχυσης της εταιρείας είναι η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της και η ομαλή υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού της πλάνου, με βάση την στρατηγική που υπαγορεύτηκε από τις πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στον χώρο των εγχώριων αερομεταφορών.

Θετική εξέλιξη για τον όμιλο Marfin η πώληση της Olympic Air στην Aegean

Η Skyserv δραστηριοποιείται στον κλάδο της επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών στον ελληνικό χώρο. Το επιχειρηματικό πλάνο της επόμενης τριετίας προσβλέπει στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, στη διεύρυνση διεθνών στρατηγικών συνεργιών και επιστροφή στην κερδοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το 2013, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει κατά 13% τον αριθμό των πτήσεων που εξυπηρέτησε, μη συμπεριλαμβανομένης της Olympic Air. Παράλληλα το 2013, η εταιρεία εξασφάλισε νέα μακροχρόνια συμβόλαια ενισχύοντας την πελατειακή της βάση. Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων της αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 2014, στο τέλος του οποίου η αύξηση των εξυπηρετούμενων πτήσεων προβλέπεται ότι θα κινηθεί με διψήφιο ποσοστό ανόδου.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τις προετοιμασίες για την πιστοποίηση της κατά ISAGO η οποία αναμένεται να γίνει μέχρι τον Απρίλιο του 2014.