Άλμα 61% στα κέρδη της Mytilineos το α’ 6μηνο του 2023, στα 268 εκατ. ευρώ

Άλμα 61% στα κέρδη της Mytilineos το α’ 6μηνο του 2023, στα 268 εκατ. ευρώ
Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο του 2023 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμα φορά, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS, ανέφερε ο πρόεδρος του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος

Άλμα 61% σημείωσαν τα Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας του ομίλου Mytilineos το α’ εξάμηνο του 2023, αφού ανήλθαν στα 268 εκατ. έναντι 166 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,94 ευρώ, αυξημένα κατά 59% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια ώρα, υπήρξε 49% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 438 εκατ., έναντι 293 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17% στα 2.516 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 2.154 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2022.

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.019 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €220εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρά το εντατικό επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,05x, επίπεδο εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις επιδόσεις εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Σημειώνεται ότι μετά από την πιο πρόσφατη αναβάθμιση της MYTILINEOS από τη FITCH σε «ΒΒ+» , η Εταιρεία απέχει πλέον μόλις ένα βήμα από την επίτευξη του στόχου κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Επιτυχημένη έκδοση 7-ετούς Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €500εκ. με επιτόκιο 4,0% και σημαντική υπερκάλυψη, καθώς το συνολικό προσφερόμενο ποσό ξεπέρασε το €1δισ.

Η συγκεκριμένη έκδοση ήταν η πρώτη για την ελληνική αγορά το 2023 ενώ σημειώθηκε και η υψηλότερη ιστορικά συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές στους οποίους κατανεμήθηκε ποσοστό 91% της έκδοσης. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έκδοσης, αφενός ενισχύεται η ρευστότητα της Εταιρείας και η απρόσκοπτη υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού της πλάνου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφετέρου ομαλοποιείται σημαντικά το debt curve και μάλιστα σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο του 2023 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμα φορά, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, στην πρωτοφανή μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας αλλά και στις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία πολλά χρόνια. 

Πιστοποιούν, επίσης τα απτά οφέλη που προκύπτουν από τον πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS Energy & Metals, ο οποίος έχει ήδη λάβει θερμή υποδοχή στις διεθνείς χρηματοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές κεφαλαίων. Τα πλεονεκτήματα και οι σημαντικές συνέργειες που επιφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων της Ενέργειας και των Μετάλλων γίνονται όλο και περισσότερο ορατά και αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Εταιρείας παρά τις συνθήκες νομισματικής σύσφιξης και τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας στο Α’ Εξάμηνο του έτους».

Ο πρόεδρος της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλάει στην εκδήλωση της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος, στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας με αφορμή της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από την ίδρυση του εργοστασίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

O κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε €2.516 εκατ. έναντι €2.154 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 17% παρά την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση, κατά 49% στα €438 εκατ. έναντι €293 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου της Ενέργειας και συγκεκριμένα της δραστηριότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία συνεισέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό (29%) στα EBITDA του Κλάδου, καθώς και της προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα της συνεχούς διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

H MYTILINEOS πέτυχε την ιστορικά καλύτερη επίδοσή της σε A’ Εξάμηνο έτους με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, πέραν της σημαντικής συνεισφοράς της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), η οποία είδε την κερδοφορία της να υπερδιπλασιάζεται (+117%) σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2022, ο κλάδος της Ενέργειας ευνοήθηκε επίσης από την ουσιαστική ενδυνάμωση της παρουσίας της MYTILINEOS στην προμήθεια φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Παράλληλα στην εγχώρια αγορά, η παρουσία της MYTILINEOS στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύεται σταθερά, καθώς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της WATT+VOLT, το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον προσεγγίζει το 13%, με περισσοτέρους από 500.000 πελάτες.

Ο Κλάδος της Μεταλλουργίας, στο Α’ Εξάμηνο του 2023, επανέλαβε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Α’ εξαμήνου του 2022, παρά τη σημαντική πτώση τόσο των premia (>50%) όσο και των τιμών αλουμινίου (~23%).
Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων, από τη Διοίκηση της Εταιρείας, αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μετάλλων, διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Καθαρών Κερδών, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €268 εκατ., αυξημένα κατά 61% σε σύγκριση με τα €166 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο  στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, με νέες επενδύσεις που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης, όπως η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826MW.

Παράλληλα, προωθούνται σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων και τις οικονομικές επιδόσεις της M Renewables.

Τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα, νέα, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, ενώ οι θετικές οικονομικές ροές επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και την αύξηση του κύκλου εργασιών με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του νεοσυσταθέντος, από απόσχιση κλάδου της MYTILINEOS ανήλθαν σε €7 εκατ. έναντι €5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων  έργων υποδομών, ξεπερνά τα €550 εκατ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης  συμβασιοποίησης, ξεπερνά τα €900εκατ.
Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, κυρίως για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών φιλοδοξεί εφεξής, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.