Alpha Bank: Η κουλτούρα του “Μαζί” στο “the alpha blueprint”

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Οι φιλόδοξοι στόχοι με ορίζοντα το 2024 – Η ταχύτητα των αλλαγών, το customer experience και το νέο περιβάλλον που δημιουργεί η συνεργασία ανθρώπων – τεχνολογίας σε web και mobile banking – Στο φόντο oι προκλήσεις των ESG και οι ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τρεις πυλώνες, πέντε προτεραιότητες, επτά θεματικές, 18 στόχοι, 100 δράσεις και 200 εργαζόμενοι που συνεργάζονται σε 23 workstreams και πλάνα υλοποίησης προσηλωμένοι σε συνεχείς μετρήσεις, επεξεργασία, συζήτηση και διόρθωση, πετυχαίνοντας ρεκόρ επιδόσεων για τη μετάβαση της Alpha Bank από το σήμερα στο αύριο.

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού “the alpha blueprint” είναι μια μηχανή καινοτομίας που δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς συνεργασία. Χάρης στην κουλτούρα του “Μαζί”, που είναι στο DNA του οργανισμού, έχει βάλει μπρος και φαίνεται να διαθέτει τις προδιαγραφές να ολοκληρώσει το φιλόδοξο σχέδιο μέχρι το 2024.

Αυτές τις προδιαγραφές έθεσε και ο αείμνηστος ιδρυτής της Alpha Bank, ο Γιάννης Κωστόπουλος, ασκώντας υποδειγματική ηγεσία στον όμιλο επί 50 σχεδόν χρόνια. Το 1972, που ανέλαβε τα ηνία της τότε Τράπεζας Πίστεως, ήταν καινοτομία η “υπηρεσία της υπαίθρου”, η λειτουργία κινητών τραπεζικών καταστημάτων που εξυπηρετούσαν απομακρυσμένες περιοχές. Σήμερα είναι καινοτομία το δάνειο μέσω βιντεοκλήσης. Επίσης ήταν το 1976 όταν η διαφημιστική προβολή της τράπεζας με το μήνυμα “Μαζί” συμπύκνωσε το επιχειρηματικό πνεύμα της αναδεικνύοντας την ανθρώπινη διάσταση της τραπεζικής αντίληψης. Έκτοτε, η τράπεζα συνέδεσε τη δραστηριότητά της με το “Μαζί” για πολλές δεκαετίες. Όταν υιοθέτησε αυτή την πολιτική, για να πλαισιώσει επικοινωνιακά τη στρατηγική της, δεν φανταζόταν κανείς ότι θα έρθει καιρός που θα ανταποκρίνεται τόσο εύστοχα στις προκλήσεις της εποχής. Ο CEO του Ομίλου όμως, Βασίλης Ψάλτης, γνωρίζει καλά ότι θεματοφύλακες των αξιών του οργανισμού είναι οι άνθρωποί του και σ΄αυτούς θα πιστωθεί η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow”, που παρουσιάστηκε τον Μάιο με βασικότερο στόχο την επίτευξη απόδοσης επί ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 10%.

Οι προκλήσεις στο περιβάλλον της νέας οικονομίας

Η πολυπλοκότητα και η ταχύτητα των αλλαγών στο περιβάλλον θέτουν προκλήσεις και στους τρεις πυλώνες του προγράμματος μετασχηματισμού: την πελατοκεντρική ανάπτυξη, την βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου και την ενίσχυση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Γι’ αυτό μπαίνουν προτεραιότητες, όπως η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η έμφαση στην τεχνολογία, το νέο λειτουργικό μοντέλο και το κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι δομικές αλλαγές έχουν ένα στόχο, την εμπειρία του πελάτη (customer experience). Είτε στο φυσικό είτε στο ψηφιακό κανάλι, η οργάνωση πρέπει να είναι ευέλικτη για να υποδεχθεί κάθε ανάγκη, κάθε πελάτη. Η τεχνολογία είναι αρωγός, εξού και οι επενδύσεις που ξεπερνούν τα 120 εκατ. ευρώ. Έτσι, με την αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου η παραγωγικότητα θα βελτιωθεί κατά 25% και η καθαρή μείωση του κόστους θα φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το σύνολο επενδύσεων και δαπανών αναδιάρθρωσης υπολογίζεται σε 430 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος μετασχηματισμού και την επίτευξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ειδικά στη λιανική τραπεζική, στόχος είναι η επίτευξη επιπλέον εσόδων 60 εκατ. ευρώ από τόκους και 65 εκατ. ευρώ από προμήθειες μέσα σε 4 έτη ενώ στην τραπεζική επιχειρήσεων στόχος είναι η αύξηση εσόδων από τόκους κατά 200 εκατ. ευρώ και η αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 35 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024.

Οι ομάδες δημιουργούν την αξία

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού υλοποιείται από ομάδες εργασίας υπό την καθοδήγηση και ενεργή συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών και Εντεταλμένων Γενικών Διευθυντών της τράπεζας. Οι ομάδες είναι οργανωμένες σε επτά ενότητες, από τον μετασχηματισμό της τραπεζικής ιδιωτών, επιχειρήσεων, πιστοδοτήσεων, εμπειρίας του πελάτη και τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέχρι τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, με την τελευταία να αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις άλλες.

Οι άνθρωποι συνεργάζονται με τις μηχανές. Τεχνολογίες artificial intelligence και machine learning βελτιστοποιούν τη λήψη αποφάσεων αλλά χωρίς τους ειδικούς στην κανονιστική συμμόρφωση, την προστασία δεδομένων (GDPR) και την ομάδα Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν θα ήταν δυνατή η ενσωμάτωση στη στρατηγική των κριτηρίων ESG, του κλιματικού και άλλων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων. Το ίδιο ισχύει για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την μέγιστη αξιοποίηση του οποίου δημιουργήθηκε ειδικό workstream.

«Η Αlpha Bank που οραματίζομαι είναι πυλώνας προσέλκυσης και ανάπτυξης ταλέντου και εταίρος αλλαγής, δίπλα σε εκείνους που τολμούν να θέτουν στόχους και θέλουν να προχωρήσουν μπροστά» δηλώνει ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης.

Συνολικά οι άμεσοι στόχοι του προγράμματος μετασχηματισμού “the alpha blueprint” συνοψίζονται ως εξής:

– Νέα εσωτερική οργάνωση Retail Banking με βάση συγκεκριμένες ομάδες – segments Πελατών
– Δημιουργία value propositions για υποτμήματα Πελατών, όπως π.χ. οι «οικογένειες»
– Νέοι τρόποι προσέλκυσης του Πελάτη με life stage campaigns
– Νέο Collaboration Platform για την επικοινωνία Πελάτη–Καταστήματος και συναλλαγές μέσω βιντεοκλήσης
– Δύο νέα Επιχειρηματικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον ορθολογικότερο καταμερισμό της πελατείας και τη βελτίωση του Customer Experience
– Νέα ομάδα πωλήσεων προϊόντων συναλλακτικής τραπεζικής
– Μία πύλη εισόδου και νέες συναλλαγές στο Web Banking Eπιχειρήσεων
– Πρόγραμμα μεταφοράς συναλλαγών Επιχειρήσεων από τα Καταστήματα σε εναλλακτικά κανάλια
– Δημιουργία κεντρικής ομάδας Advanced Analytics Modelling με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων
– Χορήγηση μικρών καταναλωτικών δανείων στα εναλλακτικά δίκτυα (myAlpha mobile, myAlpha Web και check-out digital retailers)
– Αυτόματη λήψη πιστωτικών αποφάσεων σε ποσοστό άνω του 50%
– Έγκριση για καταναλωτικά δάνεια σε λιγότερο από 1 ημέρα
– Έγκριση για δάνειο αυτοκινήτου σε λιγότερο από 1 ώρα
– Πάνω από 15 δράσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου με χρήση Robotic Process Automation
– Νέο σύστημα αξιολόγησης “Alpha Performance Dialogue”
– Σύνδεση της ατομικής απόδοσης με μία νέα στρατηγική αμοιβών και παροχών
– Ανάπτυξη και αξιοποίηση των ταλέντων, μέσα και από σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργία πλάνων διαδοχής
– Ενίσχυση της εικόνας της τράπεζας ως εργοδότη (Employee Value Proposition).

Πριν από λίγες ημέρες, στις 18 Οκτωβρίου, η Alpha Bank πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση για την πρόοδο του προγράμματος μετασχηματισμού της. Κυριάρχησε το μήνυμα «Αλλάζουμε την Alpha Bank και, μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα», που αποτυπώθηκε στην παρουσίαση του CEO του ομίλου, Βασίλη Ψάλτη, καθώς και στις παρουσιάσεις των μελών της διοικητικής ομάδας της τράπεζας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της εκδήλωσης εδώ.

Κεντρική φωτογραφία: Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης (στο κέντρο) πλαισιωμένος από τη Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank κατά την διαδικτυακή παρουσίαση της προόδου του Προγράμματος Μετασχηματισμού.