Ανάπτυξη 2,3% “βλέπει” το ΥΠΟΙΚ για το 2023

Ανάπτυξη 2,3% “βλέπει” το ΥΠΟΙΚ για το 2023
Several coins of old Drachmas on a Greek national flag. (Photo by Wassilios Aswestopoulos/NurPhoto) (Photo by Wassilios Aswestopoulos / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Photo: AFP
Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιστρέψει στο 2%.

Ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του ΑΕΠ για φέτος 3% για το 2024 και το 2025 όταν και ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιστρέψει στο 2% προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών στο νέο πρόγραμμα σταθερότητας (ΠΣ) 2024 – 2026, όπως αποκαλύπτεται από την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα για τον πληθωρισμό το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι φέτος θα διαμορφωθεί σε όρους εναρμονισμένου δείκτη στο 4,5% από 9,3% πέρυσι και θα υποχωρήσει στη συνέχεια στο 2,4% το 2024 και στο 2% το 2025 και 2026.

Η ανεργία προβλέπεται ότι θα σπάσει το φράγμα του 10% το 2026, όταν προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 9,8% έναντι 11,8% φέτος.

Όπως εξηγείται στην έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, για το 2023 στο μακροοικονομικό σενάριο του ΠΣ 2024-2026, αναθεωρείται προς τα πάνω η πρόβλεψη για τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, σε σχέση με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού (Νοέμβριος 2022), σε 2,3% από 1,8%. Η αισιόδοξη αυτή αναθεώρηση δικαιολογείται εν μέρη από τη μεγάλη στατιστική επίδραση βάσης (carryover effect) του ρυθμού μεγέθυνσης του 2022, που εκτιμάται σε 1,5%. Η προς το δυσμενέστερο αναθεώρηση σε σχέση με το ΠΣ 2023 – 2025 (σε 2,3% από 4,8%) οφείλεται στον σχεδόν διπλάσιο ρυθμό μεγέθυνσης που πραγματοποίησε η ελληνική οικονομία το 2022 από αυτό που προβλεπόταν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ετυμηγορία

Όπως σημειώνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο το μακροοικονομικό σενάριο του ΠΣ 2024-2026 είναι συνεπές με εκείνο του ΠΣ 2023-2025 και τις προβλέψεις του ΚΠ 2023.

Κύριος μοχλός της αναμενόμενης μεγέθυνσης τόσο για το 2023 όσο και την περίοδο 2024-2026, αποτελεί η αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, στην οποία θα συνεισφέρουν σημαντικά τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιπρόσθετα, η πιθανή εξομάλυνση της ενεργειακής κρίσης, η αναμενόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους οίκους αξιολόγησης, η ολοκλήρωση της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος και η αξιοποίηση του υψηλού αποθέματος καταθέσεων, προσφέρουν θετικές προοπτικές για την επιτυχία του αυτού του μακροοικονομικού σεναρίου.

Από την άλλη πλευρά, αβεβαιότητες που σχετίζονται με την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, την ενδεχόμενη παρατεταμένη εκλογική περίοδο, τις εξωγενείς επιδράσεις προς το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το νέο Eυρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο διακυβέρνησης μπορεί να θέσουν προκλήσεις στην υλοποίηση του μακροοικονομικού σεναρίου του ΠΣ 2024-2026.

Υπό το πρίσμα της ανωτέρω ανάλυσης, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις επί των οποίων βασίζεται το Πρόγραμμα Σταθερότητας της περιόδου 2024 – 2026, καταλήγει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: