Ανατέθηκε από τη ΡΑΕ το έργο του κοστολογικού ελέγχου της ΔΕΗ

Ανατέθηκε από τη ΡΑΕ το έργο του κοστολογικού ελέγχου της ΔΕΗ

Στόχος η μείωση του κόστους του ρεύματος για τον τελικό καταναλωτή και η βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τομέα της χώρας.

Ανατέθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το έργο του κοστολογικού ελέγχου της ΔΕΗ, ύστερα από διαγωνισμό, στην εταιρεία συμβούλων «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS S.A.».

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, ο κοστολογικός έλεγχος θα οδηγήσει σε ακριβέστερο, πιο ενημερωμένο και ποσοτικό προσδιορισμό της δυνατότητας μείωσης του κόστους στο σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας της ΔΕΗ, καθώς και του βέλτιστου τρόπου επίτευξης του περιθωρίου αυτού. Έτσι, τονίζει η Αρχή, θα διασφαλιστεί ότι ο τελικός καταναλωτής θα καταβάλει μόνον το απολύτως αναγκαίο -ελάχιστο- κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύεται και θα βελτιωθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τομέα της χώρας και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο τα τιμολόγια της ΔΕΗ διαμορφώνονται ελεύθερα και ελέγχονται μόνο απολογιστικά από τη ΡΑΕ. Ο κοστολογικός έλεγχος αποτελεί ουσιαστικά το μέτρο σύγκρισης για την εκτίμηση από τη ΡΑΕ των τιμολογίων του ηλεκτρικού.

Ο έλεγχος προβλέπεται να ολοκληρωθεί το επόμενο πεντάμηνο και περιλαμβάνει:

-Κοστολογικό έλεγχο της ΔΕΗ και των θυγατρικών της ΑΔΜΗΕ (μεταφορά) και ΔΕΔΔΗΕ (διανομή), δηλαδή τα ορυχεία, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια.

-Συγκριτική αξιολόγηση έναντι βέλτιστων πρακτικών -εσωτερικών και των ανταγωνιστών- εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και σύγκριση π.χ. της αποδοτικότητας μεταξύ όμοιων σταθμών παραγωγής της ΔΕΗ.

-Προτάσεις για τα επόμενα βήματα, ποσοτικοποίηση του αναμενόμενου οφέλους από κάθε παρέμβαση, σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα.

-Πλαίσιο αποτίμησης μελλοντικής απόδοσης. Ο Ανάδοχος του έργου θα μεταφέρει στη ΡΑΕ το πλαίσιο που θα αναπτύξει για τη διεξαγωγή του κοστολογικού ελέγχου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη ΡΑΕ, έτσι ώστε η Αρχή να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη της δομής κόστους της ΔΕΗ και των λοιπών παικτών, να αξιολογεί τη συνολική αποδοτικότητα της ΔΕΗ και των λοιπών παικτών και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων τα οποία ελήφθησαν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Διαβάστε ακόμη: Μίχαλος: Δυσοίωνο το μέλλον των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά