Η ανεργία το σημαντικότερο πρόβλημα για τους Ευρωπαίους

Η ανεργία το σημαντικότερο πρόβλημα για τους Ευρωπαίους

Διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στην Ε.Ε., αλλά απαιτούν συνεργασία για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.

Αποκαλυπτικά για τον τρόπο που βλέπουν οι Ευρωπαίοι την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Ένα χρόνο από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014». Τα κυριότερα συμπεράσματα του Ευρωβαρόμετρου, είναι τα εξής:

-Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους θεωρούν πως η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας.

-Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν πως οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών θα πρέπει να συνεννοούνται για τη λήψη μέτρων από κοινού, και όχι μεμονωμένα.

– Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον κατάλληλο παράγοντα για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης έναντι των επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης. Σχεδόν ίσο ποσοστό ευρωπαίων φρονούν ότι η εθνική κυβέρνηση αποτελεί τον καταλληλότερο παράγοντα για να το πράξει.

Διαβάστε ακόμη: «Στην Ελλάδα θα πήγαινα εάν ήθελα…»

– Παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση, η αίσθηση ότι το ευρώ έχει μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης παρουσιάζει ανοδική τάση, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί άποψη της ισχνής μειοψηφίας.

– Δύο στους τρεις Ευρωπαίους θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης -της τάξης περίπου του 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) όλων των κρατών μελών (ήτοι περίπου 145 δισεκατομμύρια ευρώ)- είναι ο «ενδεικνυόμενος», ένας στους πέντε εκτιμά ότι είναι «υπερβολικά μικρός» και ένας στους έξι ότι είναι «υπερβολικά μεγάλος».

-Όσον αφορά δε τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαίοι θέτουν ως κορυφαία προτεραιότητα την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, ακολουθούμενες από την οικονομική ανάπτυξη και την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

-Εν μέσω της δημόσιας συζήτησης σχετικά με την τραπεζική ένωση, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δίδουν προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε ακόμη: Πώς μπορείτε να γίνετε εκατομμυριούχοι

-Με ορίζοντα το 2025, σχεδόν ένας στους δύο ευρωπαίους φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πλέον κατάλληλος παράγοντας για την αξιοποίηση των θετικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης. Όσον αφορά την αποτελεσματικότερη προστασία τους από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, οι απόψεις κατανέμονται εξίσου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής κυβέρνησης.

– Για τους ερωτηθέντες, οι τρεις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τις βέλτιστες επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι οι εξής: βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης, μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους και διευκόλυνση της σύστασης επιχειρήσεων.

– Για σχεδόν τρεις στους τέσσερις ευρωπαίους, η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική δύναμη το 2025 θα είναι η Κίνα, ξεπερνώντας μακράν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε ακόμη: «Δεν ακούγεται η φωνή μας στην Ε. E.», λέει το 89% των Ελλήνων και των Κυπρίων.