Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Στην περιοχή του 2,5% η αρχική τιμολόγηση.

Στην άντληση 400 εκατ. ευρώ στοχεύει η ελληνική επιχείρηση με το 5ετες ομόλογο.