Απαγόρευση short selling αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δραστικές ενέργειες κατά της υποτιμητικής κερδοσκοπίας προχωρά με απόφασή της η Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του χθες, να απαγορεύσει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, τις ανοικτές πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές πέραν των ανοιχτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τις οποίες η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του τόπου εκτέλεσης της συναλλαγής.

Όπως ανακοινώθηκε, η απαγόρευση ισχύει και για πωλήσεις μετοχών που στην ίδια συνεδρίαση ακολούθως καλύπτονται από αγορές μετοχών. Η απαγόρευση αφορά επίσης όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αρνητικής καθαρής θέσης με βάση τα άρθρα 5 και 6 και το Παράρτημα Ι, τμήμα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την ανωτέρω απόφαση, αφού διαπίστωσε ότι οι επιπτώσεις από την επιδημία COVID-19 συνιστούν σημαντική απειλή για την εμπιστοσύνη στις αγορές της Ένωσης γενικά αλλά και στην ελληνική αγορά ειδικότερα, και ότι η απαγόρευση είναι μέτρο κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση του επιπέδου της απειλής και δεν ενέχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς δυσανάλογη προς τα οφέλη του. Η απαγόρευση συνιστά προληπτικό μέτρο το οποίο, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω της επιδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να εποπτεύει τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών και της ΕΑΚΑΑ, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και βρίσκεται σε ετοιμότητα να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και μέτρα για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς και την προστασία των επενδυτών.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα ότι με το άρθρο 20 παρ. 3 του Κανονισμού η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση: α. Στις παραπάνω μετοχές, β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών, γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω μετοχών, δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από την 18.03.2020 ώρα 00.00.01 (CET) μέχρι την 24.04.2020 ώρα 24.00.00 (CET).

Ισχυρές πιέσεις στην αγορά ομολόγων

Σε «ελεύθερη πτώση» βρέθηκαν χθες οι τιμές των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, με την απόδοση του 10ετούς να αγγίζει το 3,5%. Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν και όλα τα ομόλογα της ευρωζώνης, κυρίως δε της περιφέρειας, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η ΕΚΤ, καθώς και αυτά που ανακοινώνονται από εθνικές κυβέρνησης και ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι ανεπαρκή για να στηρίξουν την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ειδικότερα στο μέτωπο των νομισματικών μέτρων, αναλυτές εκτιμούν ότι πρόσθετη αγορά 120 δισ. ευρώ των αγορών ομολόγων από την ΕΚΤ μέχρι το τέλος του έτους, πλέον των 20 δισ. ευρώ το μήνα που ήδη είχε αποφασιστεί, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας του συστήματος. Σημειώνεται ότι στην αιχμή της κρίσης η ΕΚΤ αγόραζε μηνιαίως ομόλογα αξίας 80 δισ. ευρώ.

Παράλληλα τα πακέτα των δημοσιονομικών μέτρων που ανακοινώνονται σε ολόκληρη την ευρωζώνη κρίνονται είτε ασαφή είτε περιορισμένης εμβέλειας. Κυρίως μάλιστα αν συγκριθεί με το πακέτο των 850 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

Έτσι, στην εγχώρια αγορά ομολόγων παρατηρήθηκαν εκτεταμένες ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ν’ αυξηθεί περαιτέρω στο 4,47% από 2,6% που κυμαίνονταν προχθες, η απόδοση του 5ετούς αυξήθηκε στο 3,38% από 2,52% και του 15ετούς ομολόγου στο 3,26% από 2,67%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες στο σύνολο τους αφορούσαν σε εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 2,73 από 2,50% έναντι -0,48% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διευρυνθεί στο 3,21% από 2,97%.

Στην αγορά συναλλάγματος η υψηλή ζήτηση για δολάρια, η οποία επαναφέρει μνήμες του 2011, οδηγεί σε σημαντική ανατίμηση του αμερικανικού νομίσματος. Έτσι, το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν χθες νωρίς το απόγευμα στα 1,1097 δολ. από το επίπεδο των 1,1181 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Στην αγορά παραγωγών το περιθώριο (spread) του 3μηνου swap ευρώ/δολ. (cross currency swap) διευρύνθηκε στις 120 μονάδες βάσης, όσο ήταν δηλαδή στην κορύφωση της κρίσης του 2011. Προχθες κυμαίνονταν στις 90 μονάδες βάσης.