Απορρόφηση της Moda Lift από τη Kleemann Hellas

Απορρόφηση της Moda Lift  από τη Kleemann Hellas

Αναπροσαρμογή της δομής του ομίλου στα νέα δεδομένα.

Την απόφαση να συγχωνευτεί με την θυγατρική της στην Ελλάδα, Moda Lift, έλαβε η εταιρεία Kleemann Hellas. Η εταιρεία θα προχωρήσει στην απορρόφηση της θυγατρικής της μέσω τις διατάξεις του ν. 2190/1920.

Αντικείμενο της Moda Lift είναι η παραγωγή και εμπορία ειδικών ανελκυστήρων για την ελληνική αγορά. Η αύξηση της δραστηριότητας του ομίλου Kleemann στη διεθνή αγορά, όπου και απευθύνεται περίπου το 90% των πωλήσεων, σε συνδυασμό με την μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, επιβάλλουν την προσαρμογή της δομής του ομίλου στα νέα δεδομένα.

Οι πόροι της απορροφώμενης εταιρείας, πιστεύεται πως θα αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα από την απορροφούσα δημιουργώντας συνέργειες, οι οποίες θα ενδυναμώσουν περαιτέρω την παραγωγική της δυναμικότητα.