Αριστοτέλης Χαντάβας: Η ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ μπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί

Αριστοτέλης Χαντάβας: Η ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ μπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί
Ο Πρόεδρος της SolarPower Europe τόνισε από το συνέδριο των Financial Times «The Energy Transition Summit» στο Λονδίνο ότι κρίνεται απαραίτητη η ταχύτερη ανάληψη δράσης από τους αρμόδιους οργανισμούς.

Ο Πρόεδρος της SolarPower Europe και παράλληλα Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, Αριστοτέλης Χαντάβας ήταν προσκεκλημένος στο συνέδριο των Financial Times «The Energy Transition Summit», στο Λονδίνο.

Στην τοποθέτηση με την ιδιότητα του Προέδρου της SolarPower Europe του δήλωσε ότι, υπό το πρίσμα της επείγουσας ανάγκης για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης προς τις ΑΠΕ, υπάρχει πληθώρα δράσεων, οι οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν άμεσα και να επιταχύνουν αυτήν τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η προσαρμογή του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε., ιδίως του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης, μπορεί να στηρίξει την ταχύτερη μετάβαση προς τις οικονομίες μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών άνθρακα. Σε συνδυασμό με τις σχετικές επενδύσεις στον κλάδο, έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα λειτουργικά κόστη των εργοστασίων στις χώρες της Ε.Ε. και κυρίως να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων που θα ενθαρρύνουν και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, με την ταχεία υιοθέτηση ενός σχετικού πανευρωπαϊκού πλαισίου νόμου για τη βιομηχανία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, η Ε.Ε. μπορεί να διευκολύνει τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά έργα και να θωρακίσει τον κλάδο από την αβεβαιότητα του μέλλοντος, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για τη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Σε αυτό μπορεί να συντελέσει και η εφαρμογή σαφών προτύπων για την πρόσβαση εταιρειών στη συγκεκριμένη αγορά, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές αξίες κριτηρίων ESG. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η ποιότητα των «φωτοβολταϊκών προϊόντων», αλλά κυρίως θα υποστηριχθούν με το βέλτιστο τρόπο οι ηθικές και οι περιβαλλοντικές αρχές, σε συνάρτηση των δεσμεύσεων της Ε.Ε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της SolarPower Europe τόνισε ότι, δεδομένης της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που παρατηρείται σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, κρίνεται απαραίτητη η ταχύτερη ανάληψη δράσης από τους αρμόδιους οργανισμούς. Με την άμεση εφαρμογή των μέτρων που έχουν προταθεί από τη SolarPower Europe, η Ε.Ε. μπορεί να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον, την ενεργειακή της ασφάλεια, αλλά και να ενισχύσει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης σε θέματα καινοτομίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: