Οι αρμοδιότητες του συμβούλου του ΔΝΤ στο υπουργείο Εργασίας

Οι αρμοδιότητες του συμβούλου του ΔΝΤ στο υπουργείο Εργασίας

Στη δημοσιότητα έγγραφο το οποίο αφορά την τοποθέτηση του Πίτερ Ράτκλιφ στο υπουργείο Εργασίας.

Την τοποθέτηση συμβούλου-εμπειρογνώμονα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος θα επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα αλλά και την εξυγίανσή του μέσω της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, προβλέπει έγγραφο που περιλαμβάνεται στην τελευταία επικαιροποίηση του Μνημονίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Real.gr.

Ο διορισμός του Πέτερ Ράτκλιφ γίνεται για περίοδο έξι μηνών, από την 8η Μαΐου 2014. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, ο κ. Ράτκλιφ θα παρέχει ειδική τεχνογνωσία και υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας για θέματα βελτίωσης και εναρμόνισης των επιχειρησιακών διαδικασιών που εφαρμόζονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου εισφορών, αλλά και ενός συστήματος που θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη υποβολή και πληρωμή των εισφορών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Real.gr, η παροχή συμβουλών αφορά:

-Τη μελέτη της δυνατότητας δημιουργίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εγγραφής, υποβολής και πληρωμής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

-Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και του περιεχομένου ενός κεντρικού μητρώου εισφορών

-Παροχή υποστήριξης στο σχεδιασμό εναρμονισμένων κανόνων πληρωμής, ώστε να επιτευχθεί η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και

-Ανάπτυξη σχεδίου νομικής και λειτουργικής εναρμόνισης, καθώς και στρατηγικής για την ενοποίηση της υποβολής και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Ωστόσο, ο εμπειρογνώμονας επίτροπος πέρα από την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα ασφαλιστικά ταμεία θα ασχοληθεί και με τις παροχές τους, αφού θα ενημερώνει και θα ενημερώνεται για την πορεία εφαρμογής όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων με στόχο να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα.

Όπως αποκαλύπτει το επίσημο έγγραφο ο κ. Ράτκλιφ θα παρέχει:

-Σε συντονισμό με την ομάδα δράσης (Task Force) για την Ελλάδα και άλλους παρόχους τεχνικής βοήθειας συμβουλές σε θέματα διοίκησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

-Υποστήριξη προς το προσωπικό του ΔΝΤ στην ανάπτυξη, παρακολούθηση και επαλήθευση των βασικών δεικτών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπει το μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής και στην εφαρμογή νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Πηγή: real.gr

Διαβάστε ακόμη:

Καταγγελία-«βόμβα»: Το ΔΝΤ έβαλε επίτροπο στο υπουργείο Εργασίας

«Τεχνικός σύμβουλος της Κομισιόν» και όχι «επίτροπος» του ΔΝΤ ο Ράτκλιφ