Aθηναϊκή Ζυθοποιία: 57 χρόνια καινοτομίας από το 1963 έως σήμερα​

Aθηναϊκή Ζυθοποιία: 57 χρόνια καινοτομίας από το 1963 έως σήμερα​
Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ζύθου στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από 57 χρόνια και έκτοτε δεν σταμάτησε ποτέ να παράγει προϊόντα που καλύπτουν τις διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών.​

Έφερε στην Ελλάδα ένα εµβληµατικό brand, την Άµστελ, η οποία έγινε αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κουλτούρας. Η παραγωγή της ξεκίνησε στο πρώτο ζυθοποιείο της εταιρείας, που κατασκευάστηκε το 1963 στον Κηφισό Αττικής. Μέσα σε δέκα χρόνια η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατάφερε να γίνει ο µεγαλύτερος παίκτης στην ελληνική αγορά µπίρας.

Η ζήτηση των προϊόντων της ήταν τόσο µεγάλη, που το 1975 οι ιδρυτές της αποφάσισαν να κατασκευάσουν το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί σήµερα τη δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγική µονάδα της εταιρείας µετά τη µονάδα της Πάτρας η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 1985. Η εταιρεία διαθέτει 3 µονάδες παραγωγής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και µια µονάδα εµφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ στη Λαµία. Παράγει στην Ελλάδα τις µπίρες Άµστελ, Heineken, ΑΛΦΑ, Fischer, ΜΑΜΟΣ (σε συνεργασία µε την οικογένεια Μάµου), ΝΥΜΦΗ και Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι αλλά και τους µηλίτες ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ και Strongbow, ενώ εισάγει άλλες γνωστές µάρκες µπίρας µεταξύ των οποίων οι Sol, McFarland, Erdinger, Murphy’s, Duvel, Chimay, κ.α..

Το αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση

 Η συνολική προστιθέµενη αξία των δραστηριοτήτων της εταιρίας ανέρχεται σε €620εκ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ της Ελλάδας ενώ η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι €562 εκατ., δηλαδή το 0,75% των φορολογικών εσόδων της χώρας. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, παράλληλα, πρωτοστατεί και στις εξαγωγές ήδη από το 1970, αποτελώντας τον µεγαλύτερο εξαγωγέα ζύθου της χώρας µε τα προϊόντα της να φτάνουν σε 19 χώρες και στις 5 Ηπείρους.

Όσον αφορά στον τοµέα της απασχόλησης, σήµερα η εταιρεία προσφέρει περίπου 800 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, ενώ µε τις δραστηριότητές της υποστηρίζει έµµεσα ακόµα 20.000 θέσεις εργασίας, φτάνοντας τελικά να στηρίζει το 0,57% του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας.

Με βασικούς πυλώνες την κοινωνία και το περιβάλλον η εταιρεία επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη​

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράγει ένα καλύτερο αύριο

 Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία τιµά τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά, λειτουργώντας ως υπέρµαχος της εταιρικής υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Όσον αφορά το περιβάλλον, συµµετέχει ενεργά στην παγκόσµια προσπάθεια για βιώσιµη ανάπτυξη και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Αξίζει να αναφερθεί ότι, την τελευταία δεκαετία µείωσε κατά 15% την κατανάλωση νερού και κατά 27% το ανθρακικό αποτύπωµά της στην παραγωγή. Στόχος µέχρι το 2030, είναι η µηδενική παραγωγή αποβλήτων και το 70% των αναγκών της εταιρείας να καλύπτονται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Η εταιρεία έχει, παράλληλα, µακρά παράδοση και στις συνεργασίες της µε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια αλλά και στη συµµετοχή της σε ερευνητικά προγράµµατα. Μέσα στο 2021, θα ξεκινήσει τη συµµετοχή της σε δύο σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα: το πανευρωπαϊκό πρόγραµµα ECOFACT, όπου θα συµµετέχουν κι άλλες 19 βιοµηχανίες από την Ευρώπη και ως στόχο έχει τον περιορισµό του ενεργειακού αποτυπώµατος, όπως και στο πρόγραµµα AccelWater το οποίο στηρίζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας στοχεύει στην προστασία του νερού. Παράλληλα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Προγράµµατος Συµβολαιακής Καλλιέργειας βυνοποιήσιµου κριθαριού, συνεργάζεται από το 2011 µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για τη λειτουργία 6 πειραµατικών αγρών, στους οποίους ερευνώνται νέες ποικιλίες κριθαριού που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της χώρας και θα παρουσιάζουν καλύτερη συµπεριφορά κατά τη διαδικασία της βυνοποίησης και της ζυθοποίησης. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται προϋποθέσεις για αποδοτικότερη παραγωγή, για ανταγωνιστικότερο ελληνικό κριθάρι και µεγαλύτερο όφελος για την εθνική οικονοµία.

Όσον αφορά στην κοινωνία, µε κεντρικό µήνυµα «Όταν πίνω δεν οδηγώ» η εταιρεία έχει καλλιεργήσει µία ισχυρή κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και ορθής οδηγικής συµπεριφοράς, µέσα από µία σειρά δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγµατοποιεί τακτικά, σε συνεργασία µε κοινωνικούς και θεσµικούς εταίρους.

Αλλά και στις δύσκολές συγκυρίες για τη χώρα µας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ήταν και είναι παρούσα. Πρόσφατο παράδειγµα η έµπρακτη υποστήριξη στην εθνική προσπάθεια για την καταπολέµηση της πανδηµίας του Covid-19 µε δωρεές υγειονοµικού υλικού στο Υπουργείο Υγείας και σε 5 δήµους της Περιφέρειας.