Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2016

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 23,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Κερδοφόρος ήταν η οικονομική χρήση του 2016 για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με τα προ φόρων κέρδη να διαμορφώνονται στα 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 16,8 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 23,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2016 διαμορφώθηκε στα 321,6 εκατ. ευρώ, έναντι 308, 6 εκατ. ευρώ το 2015.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας μειώθηκαν στα 230,4 εκατ. ευρώ, έναντι 247,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, την τρέχουσα χρήση οι κατ’ όγκο πωλήσεις ζύθου στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 3,7% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, παρά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε η αγορά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα.

Η εταιρεία ισοσκέλισε τις απώλειες από το αυξημένο τουριστικό ρεύμα αλλά και από την καλή πορεία της μπίρας ΑΛΦΑ. Οι εξαγωγές της Εταιρείας επηρεάστηκαν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον μητρικό όμιλο, που αφορούσε στην τροφοδοσία των αγορών της Κίνας και της Ιταλίας από τις μονάδες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Αναφερόμενη στο πέρασμα από ζημίες σε κέρδη, επισημαίνει ότι η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στους κατωτέρω λόγους:

• Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 6,9% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης των εξαγωγών και από την αλλαγή στο μείγμα πωλήσεων, με σημαντική αύξηση της μπίρας ΑΛΦΑ.

• Το κόστος της κίνησης των αποθεμάτων μειώθηκε κατά περίπου 20% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης του κόστους των υλικών συσκευασίας, που οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων των μη επιστρεφόμενων συσκευασιών ζύθου καθώς και στη μείωση των αναλώσεων των πρώτων υλών λόγω της μείωσης των εξαγωγών.

• Οι φόροι και τα τέλη αυξήθηκαν κατά περίπου 57% κατ’ αξία, λόγω της πληρωμής του χαρτοσήμου επί του προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

• Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,3% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της μείωσης των προβλέψεων επισφάλειας.