Αttica Group: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών

Αttica Group: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών
Στο λιμάνι της Νάξου κατέπλευσε με ασφάλεια το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Βlue Sar Naxos", μετά την πρόσκρουση που είχε στο λιμάνι της Σχοινούσας με αποτέλεσμα να προκληθεί ελεγχόμενη εισροή υδάτων σε δύο κενές δεξαμενές εφεδρικής πλευστότητας, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της "blue star ferries" οι 68 επιβάτες και τα 64 μέλη πληρώματος, είναι καλά στην υγεία τους. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το τελικό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 23.329,40 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε από την Αttica Group η διαδικασία εκποίησης 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως με την ΑΝΕΚ.

Το τελικό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 23.329,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,944116 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή (τυχόν απόκλιση οφείλεται σε στρογγυλοποίηση).

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της ATHEXCSD κατά την 06.12.2023 (record date), ως κάτοχοι μετοχών της πρώην εισηγμένης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

H απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί την 19.01.2024, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., ως ακολούθως:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

1.Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2.Ειδικά στις περιπτώσεις της χρηματικής καταβολής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ, θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: