Attica Group: Σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου

Attica Group: Σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου

H Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει συνολικά ποσοστό 11,8445% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με το ν.3556/2007, ότι στις 3.8.2018 η εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τράπεζα Πειραιώς) υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 3.8.2018 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, σύμφωνα με την οποία στις 31 Ιουλίου 2018 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας ανήλθε σε 11,8437% από ποσοστό κατώτερο του 5%,, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει συνολικά ποσοστό 11,8445% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, το οποίο αντιστοιχεί σε συνολικά 25.561.199 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (ήτοι, 25.559.429 δικαιώματα ψήφου από αντίστοιχο αριθμό μετοχών που η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει άμεσα και 1.770 δικαιώματα ψήφου τα οποία ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρασης).

Η ως άνω μεταβολή προέκυψε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων έναντι αυτής με την έκδοση 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εκδότριας της 26.6.2018.