Autohellas: Ο τουρισμός συντηρεί το θετικό momentum στο β’ εξάμηνο

Autohellas: Ο τουρισμός συντηρεί το θετικό momentum στο β’ εξάμηνο
Η αντίσταση στην κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας αυτοκινήτων, οι προσδοκίες μετά το ρεκόρ κερδοφορίας στο α' εξάμηνο και το deal με τη Fourlis.

Αισιοδοξία επικρατεί στο επιτελείο της Autohellas του ομίλου Βασιλάκη για τις επιδόσεις το 2022 μετά το α’ εξάμηνο, όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 351,4 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 13,8% και τα κέρδη στα 29,4 εκατ. ευρώ με αύξηση 74,3%.

Η εταιρεία, που διαθέτει στόλο 48.000 αυτοκινήτων, πέτυχε θετικές επιδόσεις παρά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτοκινήτων και ανταλλακτικών χάρη στην αύξηση των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, την αποτελεσματικότητα στη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου καθώς και στην αύξηση της δραστηριότητας εμπορίας αυτοκινήτων.

Για το β’ εξάμηνο του 2022 η σημαντική τουριστική ανάκαμψη της χώρας, πάνω από όλους τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την διατήρηση των τιμών ενοικίασης σε υψηλότερα του παρελθόντος επίπεδα αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά στην περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου Autohellas καλύπτοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.

Ας σημειωθεί ότι στην ελληνική αγορά το 57% περίπου των συνολικών εσόδων των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων του ομίλου πραγματοποιείται τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο και στις χώρες του εξωτερικού το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 42% στους θερινούς μήνες.

Μακροχρόνιες και Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ο κλάδος των μακροχρόνιων μισθώσεων (operating leasing) στο α’ εξάμηνο παρουσίασε οριακή αύξηση έχοντας όμως σημαντικό αριθμό εκκρεμών παραγγελιών που αναμένονται να εξυπηρετηθούν με τη σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς. Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα επηρέασε και τις θυγατρικές της Autohellas. Στις αγορές Κύπρου, Κροατίας και Μαυροβουνίου, όπου σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς αφορά σε βραχυχρόνιες τουριστικές ενοικιάσεις στα αεροδρόμια, ο ρυθμός ανάκαμψης του τουρισμού κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτόν της Ελλάδας. Παρόλα αυτά η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανέκαμψε σημαντικά στο α’ εξάμηνο.

Ειδικά στην Ελλάδα, στο β’ εξάμηνο, με ασπίδα το ευρύ δίκτυο και το εξειδικευμένο προσωπικό της η Autohellas προσβλέπει σε βελτίωση των αφίξεων νέων αυτοκινήτων και μία σχετική ομαλοποίηση. Επιπλέον, ο όμιλος προσβλέπει σε οφέλη από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» ενώ σημαντικές είναι και οι συνέργειες με τον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων (Rent a Car) που απέφερε υψηλότερα έσοδα από το 2019 στο α’ εξάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το β’ εξάμηνο, το ισχυρότερο λόγω της υψηλής τουριστικής περιόδου, αναμένεται να κινηθεί σε θετικούς επίσης ρυθμούς. Η ισχυρή παρουσία και οι υποδομές της εταιρείας σε όλη την επικράτεια επιτρέπουν την καλύτερη εκμετάλλευση της αύξησης τουριστικών αφίξεων που παρουσιάζεται κυρίως στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Η διάρκεια της σεζόν είναι επίσης κάτι που θα επηρεάσει και το τελικό αποτέλεσμα, με τις ενδείξεις να είναι θετικές αν και υπάρχει επιφύλαξη λόγω της ευρύτερης ανασφάλειας που δημιουργείται από την διαφαινόμενη ύφεση και την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Στον τομέα της εμπορίας το β’ εξάμηνο του 2022 αναμένεται να συνεχιστεί η μειωμένη παραγωγική ικανότητα των εργοστασίων που συνδυαζόμενη πλέον με τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις είναι πιθανό να οδηγήσει σε πτώση της ζήτησης. Παρ’ όλα αυτά, η Autohellas προβλέπει διατήρηση της κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ ταυτόχρονα ο λειτουργικός τομέας της λιανικής πώλησης, ως αντιστάθμισμα των μειωμένων παραγωγών νέων αυτοκινήτων, αναπτύσσει περαιτέρω την δραστηριότητα πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (Stock Center).

Τα νέα deals 

Εντωμεταξύ, στις σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις για την Autohellas περιλαμβάνεται και η απόφαση να προχωρήσει σε στρατηγική συμφωνία με τον όμιλο Fourlis.Τον Ιούλιο 2022 αγόρασε από την Trade Logistics, θυγατρική του ομίλου Fourlis, 7.035.000 μετοχές της Trade Estates έναντι 15 εκατ. ευρώ και απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, με εισφορά σε είδος ακινήτου της έως τις 31.12.2022. Σε περίπτωση εξασκήσεως του δικαιώματος η Trade Estates θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της αύξησης (ονομαστικό και υπέρ το άρτιο) να είναι περίπου 8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα καλυφθεί αποκλειστικά από την Autohellas S ΑΤΕΕ, μέσω εισφοράς ακινήτου, και συγκεκριμένα οικοπέδου 45.408,04 τ.μ. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας όπου η Trade Estates θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο Logistics.

Επίσης η Autohellas πρόσφατα υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά του 85,60% της πορτογαλικής εταιρείας HR Aluguer de Automóveis S.A. (HR Automóveis), η οποία αποτελεί τον δικαιοδόχο (franchisee) της Hertz International στην Πορτογαλία.