Αυγενάκης: Ο Μητσοτάκης τον διέγραψε από την ΚΟ της ΝΔ μετά την επίθεση σε υπάλληλο του αεροδρομίου

Αυγενάκης: Ο Μητσοτάκης τον διέγραψε από την ΚΟ της ΝΔ μετά την επίθεση σε υπάλληλο του αεροδρομίου
Ï áðåñ÷üìåíïò õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ËåõôÝñçò ÁõãåíÜêçò ìéëÜåé óôçí ôåëåôÞ ðáñÜäïóçò - ðáñáëáâÞò ôçò íÝáò çãåóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ, ÁèÞíá, ÐáñáóêåõÞ 14 Éïõíßïõ 2024. Ç ïñêùìïóßá ôùí íÝùí ìåëþí ôçò êõâÝñíçóçò ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 18:00 ôï áðüãåõìá óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï åíþðéïí ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò. Áýñéï óôéò 10:00 èá óõíåäñéÜóåé õðü ôïí ðñùèõðïõñãü ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï õðü ôç íÝá óýíèåóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός τον παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας με αίτημα τη διαγραφή του.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στη ΝΔ, καθώς διαγράφεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ο Λευτέρης Αυγενάκης μετά το περιστατικό στο οποίο καταγράφηκε να επιτίθεται σε υπάλληλο του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε τον κ. Αυγενάκη στην επιτροπή δεοντολογίας της ΝΔ με αίτημα τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, σύμφωνα με πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Μετά την παροχή εξηγήσεων η επιτροπή αναμένεται να επικυρώσει και τυπικά την εισήγηση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ.

Ενώ ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας ανακοίνωσε στο Κοινοβούλιο πως ο κ. Αυγενάκης δεν θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε συνεδριάσεις της Βουλής ως πειθαρχικό κοινοβουλευτικό μέτρο για ένα διάστημα.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο κ. Αυγενάκης παραδώσει τη βουλευτική έδρα του Ηρακλείου, πρώτος επιλαχόντας για την αντικατάσταση του είναι ο Γρηγόρης Πασπάτης.

Η δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη

Λυπάμαι ξεκάθαρα και ζητω συγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση που προκλήθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο με υπάλληλο εταιρείας, στην προσπάθεια μου να μπορέσω να επιβιβαστώ στην πτήση μου για το Ηράκλειο.

Την ίδια στιγμή όμως, είμαι έκπληκτος από τις υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για περιστατικό «άγριου ξυλοδαρμού», «λιποθυμιών», «χειροδικιών» απο μέρους μου.

Πράγματι υπήρξε ένα περιστατικό λεκτικής έντασης με υπάλληλο της εταιρείας καθώς δεν μου επέτρεψε να επιβιβαστώ επικαλούμενος ότι είχε ολοκληρωθεί η επιβίβαση, ενώ όπως με τα μάτια μου διαπίστωνα οι επιβάτες ήταν στη φισούνα επιβίβασης.

Τέλος αρνείτο κατ’ επανάληψη να μου επιτρέψει την δυνατότητα επικοινωνίας με προϊστάμενό του ή άλλο υπεύθυνο της αεροπορικής εταιρείας ως ύστατη προσπάθεια να καταφέρω να ταξιδέψω στην ώρα μου, κάτι που με οδήγησε να προσπαθήσω να πάρω το τηλέφωνο από τα χέρια του για να μιλήσω ο ίδιος.

Ωστόσο το περιστατικό παρέμεινε σε επίπεδο διαφωνίας και λεκτικής έντασης μόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: