AXIA Research για ελληνικές τράπεζες: Φόβος έναντι πραγματικότητας

AXIA Research για ελληνικές τράπεζες: Φόβος έναντι πραγματικότητας
Photo: DALL•E
Σύσταση “Buy” για τις ελληνικές τράπεζες. Ποιες είναι οι τιμές στόχοι.

Από τα τέλη Ιουλίου, μετά από μια εξαιρετική απόδοση το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών παρουσίασαν σημαντική πτώση (-20% κατά μέσο όρο), σημειώνει σε μελέτη της για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η AXIA Research.

Όπως αναφέρει, «η χρονική συγκυρία αυτής της αδυναμίας φαίνεται παράδοξη δεδομένου ότι η Ελλάδα εξασφάλισε ακόμη τέσσερα χρόνια επενδυτικής κυβέρνησης και η DBRS αναβάθμισε τη χώρα σε επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 χρόνια. Ίσως, η απόδοση έχει επηρεαστεί κάπως από την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις φυσικές καταστροφές. Παρόλα αυτά, οι συζητήσεις μας με επενδυτές έδειξαν ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, όπως ότι: α) τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους και θα μειωθούν γρήγορα β) η συρρίκνωση των δανείων θα συνεχιστεί γ) το κόστος κινδύνου / σχηματισμός NPE ενδέχεται να αυξηθεί λόγω φυσικών καταστροφών και υψηλότερων επιτοκίων δ) το πλεόνασμα κεφαλαίου δεν θα επιτραπεί να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των εσόδων και ε) οι πωλήσεις μετοχών HFSF αποτελούν “βάρος”. Αυτοί οι “φόβοι” επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση της μετοχής, παρά το γεγονός ότι η ανάλυσή μας δείχνει ότι: i) τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα παραμείνουν υψηλά σε συνάρτηση με τα επιτόκια της ΕΚΤ, ii) η επέκταση των δανείων θα επιστρέψει από το τέταρτο τρίμηνο του 2023 καθώς το RRF κινητοποιεί την οικονομία, iii) το υποκείμενο κόστος κινδύνου παραμένει υγιές, ειδικά για τις εταιρικές εκθέσεις και iv) οι πωλήσεις μετοχών HFSF, στην πραγματικότητα, ανοίγουν την πόρτα σε μια διευρυμένη επενδυτική βάση και μεγαλύτερη ρευστότητα».

Δομικές “παρανοήσεις”

Συνεχίζοντας την αναφορά της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η AXIA Research σημειώνει ότι η αγορά επιλέγει να αγνοεί διάφορους δομικούς θετικούς παράγοντες, όπως: i) η αναφερόμενη πολιτική σταθερότητα και οι νέοι επενδυτές που θα έρθουν μετά την αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα (IG) ii) ισχυρές εκτιμήσεις ανάπτυξης ΑΕΠ, παρά τις έκτακτες επιδοτήσεις, iii) τα έσοδα από προμήθειες και προμήθειες που εκπλήσσουν ευχάριστα (μέσω υψηλότερου IB, AM, WM, bancassurance και δανειοδοτικής προέλευσης) και iv) τη δευτερογενή επίπτωση του RRF με την Ελλάδα να ζητά επιπλέον 5 δισ. ευρώ δάνεια λόγω της άνευ προηγουμένου ζήτησης.

Σύσταση Buy και τιμές – στόχοι

Η AXIA Research υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες άρχισαν να δείχνουν την ικανότητά τους να δημιουργούν αξία για τους μετόχους μέσω της χρήσης πλεονάζοντος κεφαλαίου με διάφορους τρόπους (π.χ., εξαγορές, κοινοπραξίες, επενδύσεις σε fintech, ακίνητα, επανεκτελεσθέντα δάνεια). «Παρά την πρόσφατη πτώση, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν του δείκτη SX7E κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, αλλά το σημείο εισόδου είναι τώρα πιο ελκυστικό. Αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου θα καθησυχάσουν τη βάση των επενδυτών και πριν από τις προεπισκοπήσεις μας, προσαρμόζουμε τις εκτιμήσεις μας για το έτος 2023-25 ώστε να αποτυπώσουν αυτές τις ευρύτερες τάσεις.

Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε τις αξιολογήσεις μας “Buy” για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με νέες τιμές στόχους για την ALPHA στα 2,0 ευρώ (αμετάβλητη), EUROB στα 2,3 ευρώ (από 2,4 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας), NBG στα 7,4 ευρώ (από 7,2 ευρώ) και TPEIR στα 3,7 ευρώ (από 3,4 ευρώ)».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: