Χαρίτσης: Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω ΟΟΣΑ για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Χαρίτσης: Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω ΟΟΣΑ για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
O αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Χαρίτσης μιλά σε συνέδριο του ΣΕΒ, Τρίτη 24 Απριλίου 2018. Διήμερο συνέδριο διοργάνωσε ο ΣΕΒ, με θέμα «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις» με αντικείμενο την παρουσίαση της εργαλειοθήκης του για την επιτάχυνση των επενδύσεων. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έκανε γνωστό πως η επόμενη υπουργική περιφερειακή σύνοδος του Οργανισμού θα διεξαχθεί το 2019 στην Αθήνα. 

Τις πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας χαιρέτισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, στην παρέμβασή του σήμερα στην ετήσια Υπουργική Σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με προσπάθειες αποκλειστικά στο εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται, όπως είπε, «πολυμερής συντονισμός ανάμεσα στα κράτη γύρω από κοινούς στόχους για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι και το πνεύμα της Αναπτυξιακής Στρατηγικής που εκπόνησε η κυβέρνησή μας και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη των αναπτυξιακών πολιτικών που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια».

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι ο οργανισμός θα στηρίξει ενεργά το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο της Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την επόμενη Υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ για τη περιφερειακή ανάπτυξη το 2019.

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήδη υλοποιεί την προσέγγιση αυτή στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: «Προωθούμε τη διασύνδεση των υποδομών και των δικτύων, καθώς και την συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, παίρνουμε πρωτοβουλίες για την επίλυση χρόνιων διακρατικών προβλημάτων που απορρέουν από την πολυτάραχη ιστορία της περιοχής».

Στην κεντρική συζήτηση της συνόδου για το διεθνές εμπόριο, ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του προστατευτισμού επισημαίνοντας ότι:

«Ο προστατευτισμός είναι μία πολύ λάθος απάντηση σε υπαρκτά προβλήματα που σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, με τις κατακερματισμένες αλυσίδες αξίας, τις μεγάλες ανισότητες στην κατανομή του πλούτου και τον αποκλεισμό ολόκληρων περιοχών και κοινωνικών ομάδων από τα οφέλη της ψηφιοποίησης. Για να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα χρειάζεται να κινηθούμε πιο αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, να πάρουμε μέτρα για την δικαιότερη αναδιανομή του πλούτου και να αυστηροποιήσουμε τους διεθνείς κανόνες για την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος».

Στη συζήτηση για την πολυμέρεια και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ο κ. Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη για ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας σε τρία κρίσιμα ζητήματα: στην φορολογική πολιτική και την πάταξη της φοροδιαφυγής, στην αντιμετώπιση του λεγόμενου κοινωνικού dumping και στο μεταναστευτικό-προσφυγικό.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να επιδιώξουμε τη διαμόρφωση ενός ελάχιστου κοινού φορολογικού συντελεστή για τα εταιρικά κέρδη ώστε να αποφύγουμε  τον ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών» και «να εντείνουμε τη συνεργασία μας όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων». Τόνισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, βελτιώνοντας το νομικό και ελεγκτικό πλαίσιο, προωθώντας πολιτικές διαφάνειας στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές και  τη στενή συνεργασία με άλλα κράτη για θέματα φορολογίας.

Αναφερόμενος στο κοινωνικό dumping, στη διαρκή μείωση των μισθών, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτικές προστατευτισμού αλλά με επενδύσεις στην εργασία, στις υποδομές και στην αύξηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και κυρίως, μέσω διεθνών συνεργασιών σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Επισήμανε ότι στην Ελλάδα προωθούνται αυτοί οι στόχοι «με μία σειρά από προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, με δράσεις για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με στοχευμένα εργαλεία για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και την ψηφιακή τους αναβάθμιση καθώς και με μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή».

Για το μεταναστευτικό – προσφυγικό, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μόνες οι χώρες που αποτελούν πύλες εισόδου για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Σημείωσε ότι «πρέπει όλα τα κράτη να συμβάλουν έμπρακτα και υλικά, υποστηρίζοντας τις χώρες πρώτης εισόδου αλλά και απορροφώντας τον αριθμό των προσφύγων που τους αναλογεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ