Χαρίτσης: Θα φέρουμε στη Βουλη δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επιχειρηματικότητα

Όσα δήλωσε από το βήμα του κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

Δύο μείζονος σημασίας νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επιχειρηματικότητα θα φέρει το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας, ανέφερε στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

Η μία αφορά τη συνολική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο υπάρχει από το 1955 και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Η άλλη περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της βιομηχανίας, η οποία και αποτελεί προτεραιότητα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η δουλειά αυτή, όπως σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, στο θεσμικό επίπεδο «συμπληρώνει την πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουμε στον τομέα της χρηματοδότησης της οικονομίας. Προσπάθεια που έφερε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και στην αξιοποίηση των πόρων του Σχεδίου Γιούνκερ».

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι: «δεν νομοθετούμε ερήμην των πολιτών και των φορέων αλλά σε διαρκή διάλογο και συνεννόηση μαζί τους. Οι πόρτες του υπουργείου Οικονομίας είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές», σημειώνοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις είναι προιόν εξαντλητικού διαλόγου με την αγορά.

Οι ρυθμίσεις
Σειρά νέων ρυθμίσεων φέρνουν οι παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομίας στο πολυνομοσχέδιο που στοχεύουν στη διοχέτευση ουσιαστικής ρευστότητας στην οικονομία, αλλά και στη συνολικότερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι ρυθμίσεις που εντάσσονται στο πολυνομοσχέδιο και αφορούν στο υπουργείο Οικονομίας, ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, σχετίζονται με την παροχή επιπλέον κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), τον καθορισμό των κριτηρίων για τα αρτοποιεία, την απλοποίηση των λατομικών δραστηριοτήτων, αλλά και την επιτάχυνση υλοποίησης των δημοσίων έργων, ενώ θα προστεθούν στις βελτιώσεις που αφορούν στους νόμους για την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και σύστασης επιχειρήσεων, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το γραφειοκρατικό βάρος σε όσους επιθυμούν να επιχειρήσουν και να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα.

Επίσης, θα υπάρξει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου για τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζονται ενιαίες αρχές και διαδικασίες για την εποπτεία της αγοράς και τη διενέργεια των ελέγχων. Εισάγονται κοινά εργαλεία και μεθοδολογία για όλους τους ελεγκτικούς φορείς και καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τόσο του ελεγχόμενου όσο και του ελεγκτή, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομίας στο πολυνομοσχέδιο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι οι εξής:

Επιχειρηματικά Πάρκα
Για την ενίσχυση των επιχειρηματικών πάρκων και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν σε αυτά, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα που ήδη παρέχονται (ν.3982/2011, άρθρο 62 παρ. 3,4,8 και 9) και είναι απαραίτητο να διατηρηθούν, το υπουργείο προχωράει και στη θέσπιση σειράς νέων κινήτρων, τόσο θεσμικών όσο και χρηματοδοτικών. Δηλαδή, εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη δημιουργία των επιχειρηματικών πάρκων και διευκολύνουν την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε αυτά ενώ δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη μεμονωμένη μονάδα (για παράδειγμα μία μεγάλη βιομηχανία) να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματικού πάρκου.

Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εγκαθιδρύεται ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας που εκσυγχρονίζει το σύστημα προστασίας της ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μειώνει το κόστος για τον καταθέτη και αντιμετωπίζει ζητήματα μονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς.

Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνιών δημιουργεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Αρτοποιεία
Όπως εκτιμά το υπουργείο Οικονομίας, ο νόμος του 2007 (ν. 3526/2007) έθεσε ανεδαφικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, για την ίδρυση και λειτουργία των αρτοποιείων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα τετραγωνικά λειτουργίας, έσπρωχνε στο κλείσιμο χιλιάδες παραδοσιακά αρτοποιία, ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ενώ αποθάρρυνε την είσοδο νέων αρτοποιών στην αγορά του «παραδοσιακού άρτου». Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται με το πολυνομοσχέδιο αφορούν σε κτιριοδομικά κριτήρια που ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα και τις ανάγκες των αρτοποιείων στην Ελλάδα, τα οποία δεν θα επηρεάσουν τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν αλλά θα καταστήσουν πιο εύκολη τη δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Το ελάχιστο εμβαδόν των αρτοποιείων, θα είναι 70 τετραγωνικά μέτρα.

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων έργων
Στο πλαίσιο επίσπευσης της υλοποίησης των δημοσίων έργων, δημιουργήθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, δύο ομάδες εργασίας – η μία με αντικείμενο τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίας και η άλλη για τις απαλλοτριώσεις με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Οι ομάδες εντόπισαν τα σημεία που προκαλούσαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο και πρότειναν μία σειρά από μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Λατομεία – Μεταλλεία
Σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απλοποιείται και η διαδικασία αδειοδότησης για τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες με πλήρη διασφάλιση του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων.

Χρηματοδότηση
Στον τομέα της χρηματοδότησης υπενθυμίζεται ότι η χώρα απορρόφησε πλήρως τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και επί δύο συναπτά έτη (2016, 2017) είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχοντας ήδη απορροφήσει το 25% των κονδυλίων.

Στην ίδια κατεύθυνση ενεργοποιήθηκε έγκαιρα το Σχέδιο Γιούνκερ και έχουν συναφθεί μέχρι στιγμής συμφωνίες που ξεπερνάνε τα 1,7 δισ. ευρώ (και εδώ η Ελλάδα είναι δεύτερη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην αξιοποίηση των πόρων αυτού του σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου).

Επιπλέον, έχει διαμορφωθεί μία πολύ παραγωγική σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την επόμενη τριετία έχει δρομολογηθεί ένα «pipe-line» έργων ύψους 7 δισ. ευρώ, που αναμένεται να πυροδοτήσει επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της ΕΤΕπ. Συνολικά, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διοχετεύθηκαν το 2017 στην ελληνική οικονομία πάνω από 8 δισ. ευρώ.

Τέλος, προχωράει η δημιουργία πέντε νέων ταμείων για τη στοχευμένη χρηματοδότηση διαφορετικών κλάδων της οικονομίας (νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποδομές, ενεργειακή αναβάθμιση, μικροπιστώσεις κλπ) που θα κινητοποιήσουν, με την ιδιωτική συμμετοχή, περισσότερα από 3 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος για πρώτη φορά επικεντρώνει στη βιομηχανία και τη μεταποίηση με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα θετικά (περισσότερα από τα μισά επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στον νέο νόμο αφορούν τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την αγροδιατροφή).