Χιλιάδες επιχειρήσεις στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Χιλιάδες επιχειρήσεις στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 72.000 επιτόπιοι έλεγχοι για την έκδοση αποδείξεων, 77.000 έλεγχοι για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ενώ επιπλέον 25.000 έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2019, όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής στο οποίο σημειώνεται, επίσης, ότι εξετάζεται η υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων με αυξημένο αριθμό δόσεων (π.χ. 120 δόσεις) με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογούμενων για τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 72.000 επιτόπιοι έλεγχοι για την έκδοση αποδείξεων, 77.000 έλεγχοι για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ενώ επιπλέον 25.000 έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα.

Αναλυτικότερα από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2019 προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα διενεργηθούν 25.000 φορολογικοί έλεγχοι από τις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα με στόχο τη βεβαίωση εσόδων ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν 620 ειδικές έρευνες από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ενώ επιπλέον 72.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι θα γίνουν για την έκδοση αποδείξεων.

– Για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και ειδικότερα στα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή τα ενεργειακά προϊόντα, τα αλκοολούχα και τα καπνικά, θα διενεργηθούν τουλάχιστον 34.000 έλεγχοι δίωξης από τα τελωνεία. Επίσης έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο παραποιημένων προϊόντων, όπου θα διενεργηθούν τουλάχιστον 3.000 έλεγχοι δίωξης ώστε να περιορισθεί το παραεμπόριο και η διαφυγή δημοσίων εσόδων. Επίσης με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα συνταχθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων δίωξης ρευστών διαθεσίμων και θα διεξαχθούν τουλάχιστον 8.000 έλεγχοι. Επιπλέον 12.000 έλεγχοι δίωξης θα πραγματοποιηθούν από τα τελωνεία σε όλους τους λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο οχημάτων, στη διακίνηση ταχυδρομικών δεμάτων, στη διέλευση επιβατών κ.λπ..

Πιο συγκεκριμένα ανά κατηγορία ελεγκτικού φορέα προγραμματίζονται τα ακόλουθα:

– Η διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)

– Η διενέργεια τουλάχιστον 850 υποθέσεων ελέγχων (με τουλάχιστον 1.600 ελεγχόμενες χρήσεις) από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου ( ΚΕΦΟΜΕΠ)

– Η διενέργεια τουλάχιστον 15.300 ελέγχων από τις ΔΟΥ.