Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Κέρδη 3,43% για αυτήν την εβδομάδα.

Με σημαντικά κέρδη 3,43% έκλεισε η χρηματιστηριακή εβδομάδα, λόγω κυρίως της ισχυρής ανόδου της Παρασκευής, ενώ οι προηγούμενες συνεδριάσεις χαρακτηρίσθηκαν από μικρές διακυμάνσεις και κυρίως από τον ιδιαίτερα χαμηλό τζίρο.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται σε εύρος διακύμανσης μεταξύ των 800 και 850 μονάδων με την αγορά να βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης.

Η αγορά διανύει μία ιδιαίτερα παρατεταμένη περίοδο συσσώρευσης που συνδυάζεται χαμηλούς τζίρους και η οποία , σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές θα ολοκληρωθεί με κίνηση εκτόνωσης, η οποία πιθανότατα θα συνοδευτεί και με σημαντική αύξηση του τζίρου. Τεχνικά η αγορά εάν ξεπεράσει την αντίσταση των 860- 870 μονάδων μπορεί να κινηθεί προς την επομένη αντίσταση των 920-935 μονάδων.

Διαβάστε: Στο «κόκκινο» παραμένει το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα στις 865,72 μονάδες έναντι 836,98 μονάδων της περασμένης εβδομάδος, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 3,43%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται κατά 2,14%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό 4,65%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 20 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,67%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 2,35%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: άνοδος 3,71%, Εμπόριο: άνοδος 5,13%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 4,12%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνοδος 1,79%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 1,58%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 5,41%, Ταξίδια: άνοδος 2,44%, Τεχνολογία: άνοδος 5,85%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 5,87%, Τράπεζες: πτώση 0,05%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδο 4,84%, Υγεία: άνοδος 4,76%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 10,02% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: άνοδος 0,90%.

Η αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 121,657 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,331 εκατ. ευρώ, έναντι 40,193 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

H κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει ενισχύθηκε κατά 1,168 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 59,689 δισ. ευρώ.

 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ     KΛΕΙΣ. 26/7 KΛΕΙΣ. 19/7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ     865,72  836,98  +3,43%

FTSE 25     294,13  283,71  +3,67%

FTSE MID CAP     983,02  960,44  +2,35%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.352,53 3.232,56 +3,71%

ΕΜΠΟΡΙΟ     2.465,43 2.345,18 +5,13%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ    1.855,20 1.781,83 +4,12%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ&ΑΕΡΙΟ    2.606,33 2.560,57 +1,79%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ& ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  4.183,87 4.118,67 +1,58%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ     2.195,90 2.083,18 +5,41%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ    1.167,38 1.139,57 +2,44%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ     678,71  641,20  +5,85%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    1.835,96 1.734,12 +5,87%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ     122,47  122,53  -0,05%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ    7.324,65 6.986,80 +4,84%

ΥΓΕΙΑ      203,33  194,10  +4,76%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  2.645,62 2.404,68 +10,02%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  1.334,96 1.323,05 +0,90%

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

(σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 22/6/2013    842,16 +0,62% 28,188

Τρίτη 23/6/2013     842,33 +0,02% 20,542

Tετάρτη 24/6/2013    841,24 -0,13% 16,420

Πέμπτη 25/6/2013    843,55 +0,27% 24,546

Παρασκευή 26/6/2013   865,72 +2,63% 31,961