Χρονιά με θετικό πρόσημο για την Praktiker Hellas το 2016

Χρονιά με θετικό πρόσημο για την Praktiker Hellas το 2016

Αύξηση των πωλήσεων κατέγραψε η εταιρεία, κρατώντας μηδενικό τον τραπεζικό δανεισμό και συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύου της. 

Aύξηση πωλήσεων 6,2% παρουσίασε η Praktiker Hellas το 2016, κλείνοντας τη χρήση στα 177,5 εκατ. ευρώ έναντι 167,1 εκατ. ευρώ της χρήσης 2015. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν στα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι των 3 εκατ. ευρώ το 2015. Αύξηση παρουσιάστηκε και στα ίδια κεφάλαια τα οποία το 2016 ανήλθαν στα 12,2 εκατ. ευρώ από τα 8,1 εκατ. ευρώ του οικονομικού έτους 2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θετικά αυτά οικονομικά μεγέθη, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση της εταιρίας, όπως ο έλεγχος στα κόστη και στις δαπάνες και η στρατηγική για τη βελτιστοποίηση των αποθεμάτων, είχαν ως αποτέλεσμα η εταιρία να διατηρεί τον τραπεζικό της δανεισμό σε μηδενικά επίπεδα και 8,7 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, που της επιτρέπουν να αυτοχρηματοδοτεί τις επενδύσεις της.

Η Praktiker Hellas, προσανατολισμένη στο αναπτυξιακό της πλάνο, συνέχισε την επένδυση στην ανάπτυξη του δικτύου της με ένα επιπλέον κατάστημα το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2016, στο νησί της Ρόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επένδυση είναι μία από τις σημαντικότερες που περιλαμβάνονται στο σύνολο των καθαρών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2016 οι οποίες κινήθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 2016, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό των εργαζόμενων της κατά 7,7%, συγκριτικά με το 2015, απασχολώντας 100 εργαζόμενους περισσότερους σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στη στελέχωση του νέου καταστήματος της εταιρίας στη Ρόδο, όσο και στην ενίσχυση των άλλων καταστημάτων και των κεντρικών της γραφείων. Αντίστοιχα, το κόστος μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 7,8%, καθώς η εταιρία κατέβαλε σε μισθούς και εργοδοτικές εισφορές 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ για την προηγούμενη χρήση είχε καταβάλει 24,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Praktiker Hellas, ο Γιάννης Σελαλμαζίδης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, το 2016 ολοκληρώθηκε με την επίτευξη θετικών οικονομικών μεγεθών και υψηλής ρευστότητας για την εταιρία μας. Η οικονομική μας ευρωστία μας προσφέρει ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον, καθώς και τη δυνατότητα να εξελίξουμε το αναπτυξιακό μας πλάνο, το οποίο είναι πιο ώριμο από ποτέ. Θα συνεχίσουμε δυναμικά να διευρύνουμε το δίκτυο μας καθώς, μετά το άνοιγμα του καταστήματος στη Ρόδο, προγραμματίζουμε νέο άνοιγμα τόσο εντός του 2018, όσο και το 2019. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη και εκπαίδευση της ομάδας μας, διατηρώντας σταθερές τις αξίες της Praktiker Hellas και με προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, μέσα από τη δημιουργία μοναδικής αγοραστικής εμπειρίας και την πρόσφορά ποιοτικών προϊόντων & υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του».