Coca – Cola Hellenic: Αύξηση 3% στα καθαρά της κέρδη

Coca – Cola Hellenic: Αύξηση 3% στα καθαρά της κέρδη

Ο όμιλος εξακολουθεί και ενισχύει την θέση του στην αγορά και το α’ εξάμηνο του 2013.

Ενισχυμένα κατά 3% είναι τα καθαρά κέρδη της Coca – Cola Hellenic, τα οποία και διαμορφώθηκαν στα 111 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2013 σε σχέση με τα 107 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 3,38 δισ. ευρώ, έναντι 3,42 δισ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας πτώση 1%. Ο όγκος των πωλήσεων κατέγραψε κάμψη 1% καθώς διαμορφώθηκε στα 1,004 δισ. unit cases σε σχέση με τα 1,014 δισ. unit cases του α’ εξαμήνου του 2012.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση:

Όγκος Πωλήσεων: Στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 2%. Στις αναδυόμενες αγορές σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2%, η οποία υπεραντισταθμίστηκε από την πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 6% και 3% στις αναπτυγμένες αγορές και στις αναπτυσσόμενες αγορές αντίστοιχα. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του 2013 ο όγκος πωλήσεων σημείωσε πτώση 1%.

Πωλήσεις: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2% στη διάρκεια του τριμήνου και κατά 1% στο πρώτο εξάμηνο του 2013, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο να αυξάνονται κατά 1% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και για τις δύο περιόδους υπό εξέταση.

Συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT): Οι πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων υπεραντιστάθμισαν, σε απόλυτους όρους, τις συνολικές αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών, ωστόσο δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν την πτώση του μεικτού περιθωρίου. Ο χαμηλότερος όγκος πωλήσεων σε συνάρτηση με τις δυσμενείς διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, επέφεραν πτώση 5% στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη τόσο στο δεύτερο τρίμηνο όσο και στο πρώτο εξάμηνο του 2013, παρά τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Mερίδια αγοράς το 1ο εξάμηνο 2013: Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013 ο όμιλος συνέχισε να ενισχύει τη θέση του στην αγορά. Αύξησε ή διατήρησε στα ίδια επίπεδα τα μερίδια αγοράς σε όγκο στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, στην πλειονότητα των αγορών του συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ρουμανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας.

Καθαρές ταμειακές ροές για το 1ο εξάμηνο του 2013: Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €98 εκατ., ποσό που μεταφράζεται σε αύξηση 15% σε ετήσια βάση.

Μέρισμα: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση μιας νέας, προοδευτικά αυξανόμενης πολιτικής μερισμάτων από το 2014 και εξής, στοχεύοντας σε ένα ποσοστό διανομής επί των συγκρίσιμων καθαρών κερδών της τάξεως του 35-45% σε βάθος χρόνου.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε: «Συνεχίσαμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στα έσοδα από τις πωλήσεις, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές, αν και με μικρότερο ρυθμό. Η πτώση του όγκου πωλήσεων που καταγράφηκε στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές αντικατοπτρίζει το συνεχιζόμενα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές αγορές μας. Παρά τις προαναφερθείσες αντίξοες συνθήκες, ο όγκος πωλήσεων των προϊόντων με το σήμα Coca-Cola κατέγραψε άνοδο πάνω από 2% στο δεύτερο τρίμηνο.

Για το υπόλοιπο του 2013, αναμένουμε να παραμείνουν αμετάβλητες οι βασικές παράμετροι των συνθηκών αγοράς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι διαθέτουμε την ικανότητα να αυξήσουμε τη λειτουργική αποδοτικότητα αλλά και να τηρήσουμε τις στρατηγικές μας δεσμεύσεις: την ισχυροποίηση της θέσης μας στην αγορά, τη βελτίωση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και την έμφαση στον έλεγχο του κόστους μέσω της πειθαρχημένης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.

Η εισαγωγή των μετοχών μας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Εταιρείας μας, ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας στην Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. τον Ιούνιο. Η αναχρηματοδότηση των ομολογιών επερχόμενης λήξεως σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές λίγο μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς ανταλλαγής μετοχών πιστοποιεί την ικανότητά μας να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα από την αλλαγή βασικού χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης καθώς και έδρας».

Διαβάστε ακόμη: Οι Ρώσοι φεύγουν, η Coca-Cola HBC έρχεται