Coca-Cola Τρία Έψιλον: Εξέλιξη, Καινοτομία και Αειφόρος Ανάπτυξη στη Νέα Εποχή 

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Εξέλιξη, Καινοτομία και Αειφόρος Ανάπτυξη στη Νέα Εποχή 

Επτά συνεχόµενες χρονιές βρίσκεται ανάµεσα στις πιο αξιοθαύµαστες εταιρείες της λίστας του Fortune, ενώ για τέσσερα χρόνια αναδεικνύεται ως η κορυφαία επιχείρηση στον κλάδο Τροφίµων και Ποτών. O λόγος για την Coca-Cola Τρία Έψιλον που ξεπερνώντας τις δυσκολίες της εποχής συνεχίζει να παραµένει στις κορυφαίες θέσεις της λίστας. Και αυτό γιατί στη νέα εποχή, η Coca-Cola Τρία Έψιλον εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, εστιάζοντας στις εξής αρχές: 

-Να είναι ο καλύτερος συνεργάτης για τους πελάτες  της.  Η νέα δοµή πωλήσεων που παρουσίασε φέτος η εταιρεία, εστιασµένη στη νέα εποχή και τις νέες ανάγκες, περιλαµβάνοντας µία άρτια καταρτισµένη οµάδα HoReCa για άριστη ενεργοποίηση σε 35.000 σηµεία σε όλη τη χώρα, η υποστήριξη των αναγκών των πελατών της  µέσα από αναπτυσσόµενα κανάλια, όπως το e-commerce,  αλλά και το συνολικό πλάνο ενεργειών στήριξης για το HoReCa από την αρχή της πανδηµίας, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της νοοτροπίας. 

-Να προσφέρει το πιο συναρπαστικό -και συνεχώς εξελισσόµενο- χαρτοφυλάκιο προϊόντων  στην αγορά,  για κάθε περίσταση κατανάλωσης, 24/7.  Ένα χαρτοφυλάκιο που διευρύνεται συνεχώς, µε νέα προϊόντα- όπως για παράδειγµα ο Costa Coffee- προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους πελάτες της και νέες επιλογές στους καταναλωτές της. 

-Να αναπτύσσεται συνεχώς, στο πλαίσιο µίας αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας, µε καινοτόµες επενδύσεις και ενίσχυση του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Το 2021, η εταιρεία προχωράει σε επένδυση ύψους €4 εκατ. για την κατάργηση της πλαστικής µεµβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουµινίου µέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, µια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των µη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα µας και ισοδυναµεί µε εξοικονόµηση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως,  αναδεικνύοντας  την προσήλωσή της  στο όραµα για «Έναν Κόσµο Χωρίς Απορρίµµατα». Η συλλογή κάθε συσκευασίας που κυκλοφορεί στην αγορά και η προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησής της είναι στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία τα επόµενα χρόνια.  Mε το 100% των συσκευασιών της να είναι ανακυκλώσιµο και χρησιµοποιώντας ήδη από το 2018, ανακυκλωµένο πλαστικό στις συσκευασίες αναψυκτικών, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αναλάβει δράση τόσο ως εταιρεία, όσο και στο πλαίσιο κλαδικών πρωτοβουλιών, για την επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα µας.  Συνεχείς είναι και οι επενδύσεις στην εξέλιξη της παραγωγικής της δραστηριότητας στη χώρα µε επίκεντρο το Σχηµατάρι Mega-Plant, το µεγαλύτερο ελληνικό εργοστάσιο αναψυκτικών και χυµών. Εν µέσω πανδηµίας, ξεκίνησε στο Σχηµατάρι Mega-Plant η παραγωγή του ενεργειακού ποτού Monster. Μία επένδυση  €3 εκατ, που ενισχύει την εγχώρια παραγωγή αλλά  και την εξαγωγική δραστηριότητά της.  Παράλληλα, η εταιρεία προετοιµάζεται για το µέλλον, σήµερα, επενδύοντας συνεχώς στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της.   Ήδη αξιοποιεί το augmented reality στη διαχείριση αποθήκης µε τη λειτουργία Vision Picking, υλοποιεί virtual reality εκπαιδεύσεις για την οµάδα πωλήσεων, και εκπαιδεύει τους πελάτες στη χρήση ψηφιακών µέσων και εργαλείων.   

-Να καλλιεργεί  συνεχώς τις δεξιότητες των ανθρώπων της, δηµιουργώντας για αυτούς σήµερα το εργασιακό περιβάλλον του αύριο.  Η εξέλιξη, η ενδυνάµωση και η ευεξία των ανθρώπων παραµένουν πάντα στο επίκεντρο για την εταιρεία, που  αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα µέσα στην περίοδο του Covid ότι οι ενδυναµωµένες οµάδες µπορούν να δουλεύουν από παντού µε απόλυτη προσήλωση σε αυτό που κάνουν.  Στη νέα εποχή λοιπόν υιοθετεί µία νέα εργασιακή νοοτροπία ανάπτυξης που στηρίζεται στην αµφίδροµη εµπιστοσύνη. Ενισχύει την τηλεργασία µεταβαίνοντας σε ένα πρωτοποριακό µοντέλο που δίνει τη δυνατότητα επιλογής υβριδικής εργασίας. Οι εργαζόµενοι γραφείου µπορούν να εργάζονται µέχρι και 2 µέρες την εβδοµάδα από το σπίτι, εφόσον το επιθυµούν. Η  κίνηση αυτή συνοδεύεται και µε την παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων, τον απαραίτητο εξοπλισµό δηλαδή για εργασία από το σπίτι. Το νέο αυτό µοντέλο επιτρέπει στην εταιρεία  να λειτουργεί  τους χώρους της ως “smart offices”. Οι εργαζόµενοί, δηλαδή, θα µπορούν ψηφιακά,  µέσω ενός online booking, να κλείνουν τη θέση τους στα γραφεία αλλά και τη θέση πάρκινγκ που τους προσφέρει η εταιρεία. 

-Να κερδίζει έµπρακτα την εµπιστοσύνη των κοινοτήτων, µε στοχευµένα προγράµµατα, όπως το Empowered. H νέα κοινωνική πλατφόρµα Empowered που υλοποιεί µαζί µε την Coca-Cola Hellas και µε στρατηγικό συνεργάτη το kariera.gr, έχει ως στόχο να προσφέρει δωρεάν σήµερα, πρόσβαση στις δεξιότητες του αύριο για χιλιάδες επαγγελµατίες Ho.Re.Ca., αλλά και νέους και γυναίκες, βοηθώντας τους να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες τους και να αποκτήσουν νέες µε βάση τις νέες τάσεις και ανάγκες της νέας εποχής. Στόχος της πλατφόρµας να προσφέρει upskilling και reskilling  σε 10.000 άτοµα µέσα στο 2021. «Στη νέα εποχή, εξελισσόμαστε και κερδίζουμε»