Δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ

Το πρόγραμμα «InnovFin- EU Finance for Innovators» θα βοηθήσει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις κατά την επόμενη επταετία, ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «InnovFin- EU Finance for Innovators» που ανακοινώθηκε σήμερα στην Αθήνα, σε συνέδριο με θέμα «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας.

Τις σχετικές συμφωνίες υπέγραψαν η επίτροπος Μόιρα Γκέγκεν Κουίν, αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη και οι Φιλίπ ντε Φοντέιν Βιβ, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος μεταξύ άλλων για την καινοτομία και Πιερ Λουίτζι Γκιλιμπέρτ γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.
Σύμφωνα με την ΕΤΕπ τα κεφάλαια που θα διατεθούν μέσω του προγράμματος αναμένεται να στηρίξουν επενδύσεις συνολικού ύψους μέχρι 48 δισ. ευρώ.

Τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα για την υποστήριξη της καινοτομίας είναι, αναλυτικότερα, τα εξής:
-InnovFin Large Projects (Μεγάλα Έργα). Έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για έργα E&K που πραγματοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, υποδομές E&K, συμπράξεις δημόσιου- ιδιωτικού τομέα κ.α. Δάνεια ύψους από 25 εκατ. ευρώ έως 300 εκατ. ευρώ θα χορηγούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

-Το InnovFin MidCap Growth Finance (Κεφάλαια Ανάπτυξης για Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις με σκοπό να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις σχετικά μεγάλου μεγέθους καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (μέχρι 3 000 εργαζόμενοι), αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μικρότερου μεγέθους. Δάνεια ύψους μεταξύ 7,5 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ θα χορηγούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

-Το InnovFin MidCap Guarantee (Εγγυήσεις για Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) παρέχει εγγυήσεις ή δάνεια, ύψους μεταξύ 7,5 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ, με σκοπό να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ειδικότερα για τις μεγαλύτερου μεγέθους (μέχρι 3000 εργαζόμενοι) καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

-Το InnovFin SME Guarantee (Εγγυήσεις για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για δανειακές χρηματοδοτήσεις ύψους μεταξύ 25000 ευρώ και 7,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό να βελτιώσει την πρόσβαση σε δανειακή χρηματοδότηση για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις σχετικά μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (μέχρι 499 εργαζόμενοι).
-Το InnovFin Advisory (Συμβουλευτικές υπηρεσίες) θα βοηθά ώστε μεγάλα επενδυτικά σχέδια, που απαιτούν σημαντικές και μακροχρόνιες επενδύσεις, να καθίστανται ελκυστικότερα για χρηματοδότηση και καλύτερα προετοιμασμένα προς υλοποίηση. Θα παρέχει επίσης συμβουλές με σκοπό τη βελτίωση των όρων πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου για τη χρηματοδότηση της Ε&Κ.

Σε δηλώσεις της η επίτροπος τόνισε: «Η ΕΕ υστερεί, σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, στις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε καινοτομία» και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό, πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να χορηγούν δάνεια για τέτοιου είδους επενδύσεις και να βοηθούν τις επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας να αποκτούν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτό θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τον στόχο μας για επένδυση του 3% του ΑΕΠ σε Ε&Κ έως το 2020».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ υπογράμμισε ότι «ο περιορισμένος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα και προς τον σκοπό αυτόν, ο Όμιλος ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται και πάλι για την προώθηση μιας νέας σειράς χρηματοπιστωτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Τέλος, ο δρ. Χρήστος Βασιλάκος, γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, εκπροσωπώντας την Προεδρία της ΕΕ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η έρευνα, η καινοτομία, η επιστήμη και η παιδεία θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας αναπτυξιακής πολιτικής μας. Είναι σημαντικό, τόσο τα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα όσο και οι καινοτόμοι επιχειρηματίες μας, να ενημερωθούν σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επενδύσεις στους τομείς αυτούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμα:

Πρωτογενές πλεόνασμα 711 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο του 2014

Ζημιές 33,6 εκατ. ευρώ, το 2013, για τη Χαλυβουργία Ελλάδος

Allied For Startups: Μια συμμαχία νεοφυών επιχειρήσεων