Δασκαλόπουλος: Τρεις προτάσεις για την ενίσχυση της βιομηχανίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας.

Τρεις προτάσεις για την στήριξη της βιομηχανίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, έκανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος της BUSINESSEUROPE κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δασκαλόπουλος μίλησε για τα εξής μέτρα:

Τη μείωση του κόστους ενέργειας. Οι εταίροι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι για την ελληνική βιομηχανία αυτό είναι θέμα επιβίωσης. Αν το κόστος ενέργειας δεν μειωθεί, ο παραγωγικός μας ιστός θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και η έστω αμυδρή σήμερα προοπτική ανάπτυξης θα εκμηδενιστεί.

Την ουσιαστική διαβούλευση κράτους και ιδιωτικού τομέα, όπως ξεκίνησε με τη λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής για τη βιομηχανία, ώστε να δημιουργηθεί εκείνο το περιβάλλον που θα στηρίζει την κρίσιμη προσπάθεια των επιχειρήσεων ή και κλάδων να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.

Τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου για έρευνα και ανάπτυξη. Ενώ η χώρα μας έχει πλούσιο και ικανό δυναμικό για την ανάπτυξη αυτού του κρίσιμου τομέα, υστερεί στη χρηματοδότηση, στις διαδικασίες και στο συντονισμό. Η ίδρυση μίας μορφής ευρωπαϊκής «ενιαίας αγοράς» στον τομέα αυτόν θα βοηθούσε τον ιδιωτικό τομέα να δραστηριοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά για την προώθηση της καινοτομίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας.

Η επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσει τη βασική πολιτική και κοινωνική προτεραιότητα της Ένωσης, σε αντιδιαστολή με τη μονομερή εμμονή στις συνταγές λιτότητας. Παράλληλα, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αναγκών κάθε χώρας – ιδιαίτερα των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, τόνισε ο κ. Δασκαλόπουλος.

Διαβάστε ακόμη: Δασκαλόπουλος σε Λαγκάρντ: «Βρείτε λύση για το χρέος»