DBRS: Τα ελληνικά κόκκινα δάνεια εξελίσσονται σε «κανονική» κατηγορία assets

DBRS: Τα ελληνικά κόκκινα δάνεια εξελίσσονται σε «κανονική» κατηγορία assets

Σε κανονική κατηγορία χρηματοπιστωτικών αξιών εξελίσσονται τα ελληνικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), σύμφωνα με την DBRS Morningstar.

Όπως αναφέρει ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να ανακάμψει από την πανδημία, η ευρωπαϊκή δομημένη χρηματοδότηση προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην ελληνική αγορά, οι τιτλοποιήσεις το 2021 ξεκίνησαν δυναμικά, καταγράφοντας υψηλούς όγκους. Το ίδιο συνέβη και στην υπόλοιπη ΕΕ, με τις συναλλαγές το δ’ τρίμηνο του 2021 να φτάνουν τα 92,4 δισεκ. ευρώ

Στην ΕΕ, οι τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχουν εξελιχθεί από ένα εξειδικευμένο προϊόν σε μια πανευρωπαϊκή λύση για την εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών, παρέχοντας σε επενδυτές πρόσβαση στην αγορά των NPLs, τα οποία διατίθενται προς διαπραγμάτευση υπό μορφή ομολόγων.

Οδηγοί το ιταλικό πρόγραμμα Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze (GACS) και, πιο πρόσφατα, το Ελληνικό Σύστημα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων «Ηρακλής» (HAPS), που έδωσαν στις εγχώριες τράπεζες τη δυνατότητα τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και, κατά συνέπεια, βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού τους.

Το 2021, οι «επιδόσεις» των NPLs επιδεινώθηκαν, με την έξαρση της αρνητικής τάσης, σύμφωνα με την DBRS, να οφείλεται τόσο σε εξωτερικούς (π.χ. το εύρος και τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις για τον περιορισμό της πανδημίας, τις μακροοικονομικές προοπτικές κ.λπ.) όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες (π.χ. χαρακτηριστικά ειδικά για τις συναλλαγές, όπως η δομή υποστήριξης ρευστότητας ή η στρατηγική εξυπηρέτησης).

Οι εκδόσεις NPLs, αν και δεν έφτασαν στα προ πανδημίας επίπεδα, το 2021 ανέκαμψαν σημαντικά, στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020.

Ενδεικτικά, οι εκδόσεις NPLs στην Ιταλία έβαιναν μειούμενες από το 2014, αλλά αυτό άλλαξε πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση, οι τιτλοποιήσεις το 2021 ήταν κυρίως ιδιωτικές, με τις εν Ελλάδι συναλλαγές να συνεχίζονται και το 2022.

Σημειώνεται πως τα μορατόρια στις πληρωμές, ως μέτρο για την άμβλυνση των συνεπειών της Covid που θέσπισαν οι κυβερνήσεις και βοήθησαν να αποτραπεί ένα μαζικό κύμα ανεργίας, επενέργησαν θετικά σε σχέση με τη μη συσσώρευση νέων, κόκκινων δανείων.

Καθώς όμως λήγουν οι αναστολές πληρωμών, ο καναδικός οίκος «βλέπει» αύξηση των κόκκινων δανείων, με την επιδείνωση να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Από την άλλη, ένας βασικός παράγοντας που σχετίζεται με την πανδημία και επηρεάζει δυσανάλογα τις συναλλαγές είναι ο αντίκτυπος του lockdown στο δικαστικό σύστημα.

Οι νομικές διαδικασίες ήταν ήδη χρονοβόρες στην Ελλάδα, με την επιβράδυνσή τους να έχει συνέπειες σε ό,τι αφορά την απόδοση των χαρτοφυλακίων NPLs.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την DBRS Morningstar, οι servicers πρέπει να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους και να εξετάσουν την υιοθέτηση μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης στο μέλλον.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, τα ελληνικά NPLs εξελίσσονται σταδιακά σε μια πραγματική «κανονική» κατηγορία περιουσιακών.