Δεκτά και ακίνητα σαν πληρωμή για φόρους κληρονομιάς

Δεκτά και ακίνητα σαν πληρωμή για φόρους κληρονομιάς

Εξόφληση του φόρου κληρονομιάς και με παραχώρηση ακινήτων προβλέπει τροπολογία του ΥΠΟΙΚ - Νέες φορολογικές αλλαγές. 

Σειρά τροπολογιών κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών διορθώνονται αφενός αστοχίες προηγούμενων νόμων αφετέρου καθιερώνονται νέες διαδικασίες για την πληρωμή των φόρων. Έτσι με την παραχώρηση του ακινήτου τους στο ελληνικό Δημόσιο θα μπορούν να εξοφλούν τον φόρο κληρονομιάς όσοι δεν έχουν μετρητά, ενώ με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων θα φορολογηθούν και όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα έως 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι τροπολογίες του υπουργείου Οικονομικών ορίζουν τα εξής:

1. Επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, έπειτα από αίτησή του, με μεταβίβαση στο ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος οφείλει 20.000 φόρο κληρονομιάς και το ακίνητό του έχει αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ δεν θα έχει καμία αξίωση από το ελληνικό Δημόσιο!

2. Με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων θα φορολογηθούν όσοι είχαν μικροεισοδήματα το 2013, καθώς και εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 5.000 ευρώ. Συγκεκριμένα με την τροπολογία ρυθμίζεται η φορολόγηση των φορολογουμένων που κατά τη χρήση του έτους 2013 είχαν μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση όπως άνεργοι, φοιτητές κ.λπ. (συμμετοχή σε επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, πρακτική άσκηση φοιτητών), ώστε να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων, να τύχουν των μειώσεων φόρου με την προσκόμιση αποδείξεων και να μην υπολογίζεται προκαταβολή φόρου. Η διάταξη προβλέπει ότι: «Οταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων».

3. Παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών, και στους φορολογουμένους οι υποθέσεις των οποίων είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013.

4. Με βάση το πρώτο έτος κυκλοφορίας και όχι με την ημερομηνία αγοράς από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού θα υπολογίζεται η παλαιότητα του αυτοκινήτου. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της παλαιότητας των εν λόγω αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπολογισμού του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και των αντικειμενικών δαπανών από το οικονομικό έτος 2014 και εξής θα γίνεται με βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ. Ως έτος πρώτης κυκλοφορίας θα θεωρείται το έτος που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά τη μεταβίβαση από τον ΟΔΔΥ μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το έτος πρώτης κυκλοφορίας δεν προκύπτει με κανέναν πρόσφορο τρόπο.

5. Δεν θα ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Η νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών ορίζει ότι «για τη χρήση 2013, να μην εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς η εφαρμογή των διατάξεων των τεκμηρίων αφορά τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν μπορεί να εκτείνεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα πηγής Ελλάδας».

6. Οι εκχωρήσεις απαιτήσεων προς το Δημόσιο που πραγματοποιούνται από ΠΑΕ που βρίσκονται υπό ειδική εκκαθάριση (βάσει του άρθρου 10 ν. 4224/2013) γίνονται ατελώς και χωρίς υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς.

Διαβάστε ακόμη: 

Ευκαιρίες μετά το «κραχ» των ακινήτων

Γιατί «βγαίνουν από τα ρούχα τους» οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ποιους θα επιβαρύνει ο νέος φόρος ακινήτων