Deloitte: O ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να φέρει επιπλέον αξία 1,25 τρισ. δολάρια

Deloitte: O ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να φέρει επιπλέον αξία 1,25 τρισ. δολάρια
Photo: pixabay.com
Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte η σύνδεση μεταξύ στρατηγικής και δράσης είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της αξίας από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

O ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη κεφαλαιοποίηση ύψους 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μελέτη της Deloitte που ανέλυσε περισσότερες από 4.650 δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων από παγκόσμιους οργανισμούς, διαπιστώνοντας ότι η σύνδεση μεταξύ στρατηγικής και δράσης είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της αξίας από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση της Deloitte με τίτλο Unleashing value from digital transformation: Paths and pitfalls, ο σωστός συνδυασμός ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να αποφέρει έως και 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη κεφαλαιοποίηση αγοράς σε εταιρείες της λίστας Fortune 500. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι λανθασμένοι συνδυασμοί μπορούν να υπονομεύσουν την αξία της αγοράς, θέτοντας σε κίνδυνο περισσότερα από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τις εταιρείες του Fortune 500 – καταδεικνύοντας έτσι τη σημασία της στρατηγικής προσέγγισης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ανάλυση της Deloitte επικεντρώθηκε στις μεμονωμένες και συνολικές επιπτώσεις τριών κομβικών παραγόντων:

•Την ψηφιακή στρατηγική ή τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιχείρηση

•Την ευθυγράμμιση της τεχνολογίας με τη στρατηγική ή τους τεχνολογικούς τομείς που συνοδεύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και

•Τη δυνατότητα ψηφιακής αλλαγής ή την ικανότητα ενός οργανισμού να προσαρμοστεί και να υιοθετήσει νέες διαδικασίες, πόρους και τρόπους εργασίας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς οι βασικοί παράγοντες δημιουργούν μεμονωμένα αξία

Η Deloitte διαπίστωσε σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αποτίμηση της εταιρικής αξίας όταν μια εταιρεία μοιράζεται την ψηφιακή στρατηγική της κατά τη δημοσίευση των οικονομικών της στοιχείων. Ενώ η ψηφιακή στρατηγική είναι το σημείο από όπου πολλοί οργανισμοί ξεκινούν το ταξίδι τους, μόνο το 44% διαθέτει υψηλή ωριμότητα που σχετίζεται με την ψηφιακή στρατηγική. Η αγορά κατανοεί τον αντίκτυπο της «ψηφιοποίησης» και αποδίδει τα εύσημα στη διοίκηση για την ιεράρχηση του εκσυγχρονισμού της επιχείρησης.

Όταν η τεχνολογία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική, μπορεί επίσης να επηρεάσει δραματικά την αποτίμηση της εταιρικής αξίας, όπως αποδεικνύεται από τις κατά 2 φορές υψηλότερες αποτιμήσεις όταν οι εταιρείες έκαναν τη σχετική αναφορά στη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους στοιχείων. Αυτό επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να δουν πού επενδύει η επιχείρηση το κεφάλαιό της, καθώς πολλές από αυτές τις τεχνολογίες είναι αιχμής, καταδεικνύοντας μια προσέγγιση στραμμένη προς το μέλλον.

Εάν ένας οργανισμός μπορεί κάθε φορά να επικεντρώνεται μόνο σε έναν από τους τρεις προαναφερθέντες κομβικούς παράγοντες που επισημαίνονται στην Έκθεση, η ευθυγράμμιση των τεχνολογικών επενδύσεων με την επιχειρηματική στρατηγική είναι η πιο επωφελής, σύμφωνα με την Έκθεση της Deloitte. Μόνο το 34% των εταιρειών του Fortune 500 που αναλύθηκαν έδειξαν σημάδια στρατηγικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις τους στην τεχνολογία στις χρηματοοικονομικές τους δημοσιεύσεις – υπογραμμίζοντας έτσι τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα.

Αντιθέτως, κατά την ανάλυση δημοσιεύσεων που έδειχναν μια ικανότητα ψηφιακής αλλαγής που σχετίζεται με λειτουργίες, διαδικασίες και στρατηγικές εργατικού δυναμικού σε γενικούς όρους ή χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες ψηφιακές ενέργειες, η Deloitte διαπίστωσε ότι η κεφαλαιοποίηση συρρικνώθηκε. Όταν παρατηρήθηκε μεμονωμένα, η ψηφιακή αλλαγή είχε σχεδόν τρεις φορές μικρότερο αντίκτυπο από την ψηφιακή στρατηγική. Σύμφωνα με την ανάλυση της Deloitte, η αλλαγή απλά και μόνο για την αλλαγή και χωρίς σκοπό είναι ανεπαρκής για τους stakeholders. Οι οργανισμοί μπορούν να αποκομίσουν μεγαλύτερα οφέλη στην αγορά με το να είναι συγκεκριμένοι προς τους stakeholders.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς οι κομβικοί παράγοντες δίνουν αξία συλλογικά

Η Deloitte ανέλυσε συνδυασμούς αυτών των τριών κομβικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν περισσότερο θετικά ή αρνητικά την αξία ενός οργανισμού. Ο πιο θετικός συνδυασμός είναι το “ψηφιακό trifecta”, το οποίο περιλαμβάνει και τους τρεις κομβικούς παράγοντες: ψηφιακή στρατηγική, τεχνολογία ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και ψηφιακή αλλαγή. Με τα άλλα χαρακτηριστικά να παραμένουν ίδια, οι οργανισμοί που επιδεικνύουν και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά σημείωσαν άνοδο 5% στην αγορά σε σχέση με αντίστοιχες εταιρείες.

Το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα προέκυψε από την έλλειψη δυνατότητας ψηφιακής αλλαγής παρά την έμφαση στους άλλους δύο παράγοντες. Η ψηφιακή στρατηγική και η τεχνολογία, ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική χωρίς δυνατότητα ψηφιακής αλλαγής έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική πτώση της εταιρικής αξίας. Οι απώλειες είναι 10 φορές μεγαλύτερες από εκείνες που παρατηρούνται με τον άλλο παράγοντα που καταστρέφει την αξία: την ψηφιακή αλλαγή από μόνη της. Ο πιο αρνητικός συνδυασμός ενέχει κίνδυνο μείωσης της αξίας κατά 9%, ο οποίος θα μπορούσε να κοστίσει στις εταιρείες του Fortune 500 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία. Αυτό αποκάλυψε τη διττή φύση της ικανότητας ψηφιακής αλλαγής τόσο ως ρίσκο προς την αξία όσο και ως παράγοντα που αξιοποιείται καλύτερα στην υπηρεσία της ψηφιακής στρατηγικής και των τεχνολογικών επενδύσεων που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική.

Η Έρευνα της Deloitte δείχνει ότι η δύναμη της ψηφιακής στρατηγικής, που ζωντανεύει από συγκεκριμένες τεχνολογικές επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική και η οποία υποστηρίζεται από δυνατότητες ψηφιακής αλλαγής, μπορεί να μετατοπίσει ουσιαστικά την αποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής αξιοποίησης αυτών των ευρημάτων, μπορείτε να επισκεφθείτε το site της Deloitte διεύθυνση:

Αναφορικά με τη νέα έρευνα της Deloitte, ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner & Consulting Leader της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «Κάτω από αναπάντεχες αλλαγές και αυξημένη πίεση για τη δημιουργία νέας αξίας για τους οργανισμούς τους, οι διευθύνσεις των επιχειρήσεων καλούνται να αποδείξουν ότι οι επενδύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Η Έκθεση της Deloitte τους δίνει μια απόδειξη για το πόσο πραγματικά αποφέρει σε αξία στις επιχειρήσεις τους. Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Καθώς στην χώρα μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο ευκαιριών και επενδύσεων προκειμένου να περάσουν στην επόμενη μέρα ανάπτυξης, οι επικεφαλής των εταιρειών οφείλουν να καταστρώσουν τη στρατηγική τους αφού προηγουμένως θα έχουν χαρτογραφήσει ποιες είναι οι ψηφιακές αλλαγές που θα προσδώσουν αξία στο brand τους και αφού έχουν διασφαλίσει ότι η τεχνολογία των υποδομών τους είναι επαρκής για τις αλλαγές αυτές. Για την επίλυση αυτής της σύνθετης, αλλά πολύ σημαντικής εξίσωσης, η Deloitte, με την εμπειρία και την εξειδίκευσή της, έρχεται να παίξει ρόλο καταλύτη, καθοδηγώντας εταιρείες και οργανισμούς να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από τους κατάλληλους συνδυασμούς και επενδύσεις στην ψηφιοποίηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: