ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά εταιρικών μεριδίων

Η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου.

Η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά εταιρικών μεριδίων από τρεις θυγατρικές και μία συγγενή εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου, καθώς οι εν λόγω εταιρείες είναι κάτοχοι φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 0,56MW και με ετήσιο κύκλο εργασιών 300.000 ευρώ.

Η ανωτέρω εξαγορά ανήλθε συνολικά στο ποσό των 119.925 ευρώ και καλύφθηκε κατά 100% από τη μητρική εταιρεία.

Η «Δέλτα Τεχνική ΑΕ» θα συμμετέχει πλέον με ποσοστό 99% στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών, με την επωνυμία «ΡΕΝΑΤΟΣ ΑΠΕ ΕΕ», «ΦΩΤΡΟΝ ΑΠΕ ΕΕ», «ΔΙΠΟΛΙΣ ΑΠΕ ΕΕ», καθώς και με 97,5% στη θυγατρική «GUIGAN HOLDIND LIMITED & ΣΙΑ ΟΕ».