Διαγραφή των μετοχών της ΑΓΕΤ Ηρακλής από το X.A.

Διαγραφή των μετοχών της ΑΓΕΤ Ηρακλής από το X.A.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας έχει παύσει ήδη από τις 10 Μαρτίου 2016.

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας ΑΓΕΤ Ηρακλής από το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιουνίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας έχει παύσει ήδη από τις 10 Μαρτίου 2016.