Διεθνής συμμαχία Ελλήνων ακαδημαϊκών φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση ακαδημαϊκής γνώσης και επιχειρήσεων

Διεθνής συμμαχία Ελλήνων ακαδημαϊκών φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση ακαδημαϊκής γνώσης και επιχειρήσεων
σκιαδοπουλος ΑΠΕ 2014 © All rights reserved Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το εγχείρημα που ονομάζεται «Institute of Finance and Financial Regulation» έρχεται να συνδέσει την ερευνητική τεχνολογία αιχμής με τις ανάγκες των επαγγελματιών και των οργανισμών, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης στελεχών, όσο και σε αυτό των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρόσβαση στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, η επαφή της ακαδημαϊκής γνώσης με το επιχειρείν και η διάχυση της γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελούν τρείς βασικούς τομείς που στην χώρα μας όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για τα Ελληνικά δεδομένα, που είναι η ίδρυση και λειτουργία του διεθνούς ερευνητικού κέντρου «Institute of Finance and Financial Regulation», υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Γιώργος Σκιαδόπουλος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Queen Mary University of London, διευθυντής του Institute of Finance and Financial Regulation και ερευνητικός εταίρος στο Cass Business School, City University of London «στη χώρα μας, η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πεδίο των χρηματοοικονομικών, με το επιχειρείν είναι περιορισμένη, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Η περιορισμένη σύνδεση γίνεται αισθητή τόσο στο επίπεδο εκπαίδευσης στελεχών όσο και στο επίπεδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κ. Σκιαδόπουλος «αναφορικά με το πρώτο επίπεδο, τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών παρέχουν από τη φύση τους μια πιο γενική εκπαίδευση. Στο επόμενο επίπεδο, για στελέχη που επιθυμούν να είναι πρωτοπόρα στον χώρο τους, απαιτείται μια πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και θεματολογίες, καθώς ο χρηματοοικονομικός τομέας συνεχώς εξελίσσεται. Αναφορικά με το δεύτερο επίπεδο, υπάρχει επίσης μια απόσταση μεταξύ του πανεπιστημίου και της πράξης, παρά το γεγονός ότι οι επιστημονικές εξελίξεις των τελευταίων ετών παρέχουν τεχνικές και εργαλεία (π.χ στην ανάλυση πολύπλοκών δεδομένων, μέτρηση του κινδύνου, διαχείριση χαρτοφυλακίου) τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων».

Το IFFR έρχεται να συνδέσει την ερευνητική τεχνολογία αιχμής με τις ανάγκες των επαγγελματιών και των οργανισμών, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης στελεχών, όσο και σε αυτό των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό το επιτυγχάνει αρχικά εντοπίζοντας τις ανάγκες της αγοράς και εν συνεχεία παρέχοντας τις εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του βασιζόμενο στην τεχνογνωσία των διακεκριμένων Εταίρων του και του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών του.

Συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια και οργανισμούς

Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, εταιρικής διακυβέρνησης, τραπεζικής, τραπεζικού δικαίου και θεσμικού πλαισίου χρηματαγορών. Εδρεύει στην Ελλάδα, με διεθνή προσανατολισμό και στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό του απαρτίζεται από Εταίρους, οι οποίοι είναι διεθνώς καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες με θητεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Cornell University, Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen, ESMT, Imperial College, King’s College, London School of Economics, Northwestern, Queen Mary University of London, University of Chicago, University of Lancaster, University of Surrey, University of Sussex, University of Vienna, University of British Vancouver, UCLA, Wisconsin-Milwaukee, Yale University, και σε οργανισμούς όπως η Citigroup, Goldman Sachs, IKOS Asset Management, Soros Fund και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά μια σειρά δράσεων που έχει ήδη πραγματοποιήσει, στόχος του Ινστιτούτου είναι να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύει τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις στο χώρο των επιχειρήσεων και των αγορών, καθώς και να διευρύνει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες. Παράλληλα, βρίσκεται σε σειρά επαφών με ιδρύματα και πανεπιστήμια του εξωτερικού για την διαμόρφωση συνεργασιών, καθώς επιδιώκει συνεργασίες με εταιρίες, φορείς, πανεπιστήμια και οργανισμούς υψηλού κύρους. Ο κ. Σκιαδόπουλος απευθύνει πρόσκληση σε φορείς και σε επιχειρήσεις «να αγκαλιάσουν την προσπάθεια μέσα από το πρόγραμμα των χορηγών καθώς είναι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα και υψηλότατων διεθνών προδιαγραφών και αξίζει την υποστήριξη όλων».

Προοπτικές απασχόλησης στον χρηματοοικονομικό τομέα

Την ίδια χρονική περίοδο που δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο το εγχώριο τραπεζικό σύστημα συρρικνώθηκε τόσο λόγο των συνεπειών της δεκαετούς κρίσης όσο και των τεχνολογικών εξελίξεων. «Ο μετασχηματισμός όμως των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών δημιουργεί νέες ανάγκες για στελέχη με υψηλή κατάρτιση σε καινούργια πεδία όπως είναι η εφαρμογή της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η ανάλυση δεδομένων, η μηχανική μάθηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, διατηρώντας βεβαίως την κυρίαρχη θέση των παραδοσιακών πεδίων και των θεμελιωδών αρχών της τραπεζικής πρακτικής», επισημαίνει ο κ. Σκιαδόπουλος, αναφέροντας ότι «επιπρόσθετα, πέρα από τον τραπεζικό τομέα, υπάρχει πάντα η ανάγκη για προσωπικό εκπαιδευμένο στις σύγχρονες τάσεις στα χρηματοοικονομικά, προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω βασικοί πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, αλλά και να αναπτυχθεί η βιομηχανία και οι νεοφυείς επιχειρήσεις».