Δημοσιονομική πειθαρχία και ανεργία στο «στόχαστρο» της Ε.Ε.

Δημοσιονομική πειθαρχία και ανεργία στο «στόχαστρο» της Ε.Ε.

Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου της Ε.Ε. συζητήθηκε στα πλαίσια της Άτυπης Συνάντησης στο Ζάππειο.

Τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέπτυξε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την Άτυπη Συνάντηση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε., στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Αφού ανέπτυξε το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. κατά την ελληνική Προεδρία, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι οι δύο θεματικές ενότητες της Συνάντησης, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αντιμετώπιση της ανεργίας, συνιστούν βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής προεδρίας.

Εστίασε αφενός στην ανάγκη εξορθολογισμού του προσωπικού στις αποκεντρωμένες δομές της Ε.Ε. και αφετέρου στο γεγονός ότι τα μη αποδεκτά υψηλά επίπεδα της ανεργίας στους νέους σε ορισμένα κράτη-μέλη, ιδίως στην Ελλάδα, απαιτούν αποφασιστική δράση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως και στοχευμένα μέτρα και ενεργητικές πολιτικές. Πολιτικές, σε μία Ευρώπη που θα στηρίζεται σε κοινές αξίες και θα εδράζεται στην αρχή της δημιουργικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη:

Τώρα κάντε το χρέος σας!

Η Eurostat επιβεβαίωσε το πλεόνασμα, σειρά των εταίρων μας