Δύο ομόλογα ύψους 150 και 200 εκατ. ευρώ εξέδωσε ο ΟΤΕ μέσω της OTE Plc

Το πρώτο από τα ομόλογα έχει αρνητικό επιτόκιο. Στο 0,627% η απόδοση του δεύτερου ομολόγου

Στην έκδοση δύο ομολόγων, ένα ύψους 150 εκατ. ευρώ και ένα 200 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα ο ΟΤΕ μέσω της θυγατρικής του, ΟΤΕ Plc, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται πως το πρώτο ομόλογο έχει αρνητικό επιτόκιο καθώς η ετήσια απόδοση του διαμορφώθηκε σε -0,237%, ενώ η απόδοση του δεύτερου στο 0,627%. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το πρώτο στην ιστορία του Οργανισμού με αρνητικό επιτόκιο.

Τα νέα ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ομίλου στο ΧΑ «τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (GMTN Programme), που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και δεν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση. Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Μαΐου 2021.

Τα έσοδα από τα νέα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου ποσού 200 εκατ. της OTE plc, λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ».