Διορία από την EE σε Temu και Shein για τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Διορία από την EE σε Temu και Shein για τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών
Temu is allowing Americans to ''shop like a billionaire'' in Suqian, Jiangsu Province, China, on February 17, 2024. (Photo Illustration by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
Τόσο η Temu όσο και η Shein πρέπει να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες έως τις 12 Ιουλίου 2024

Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιήσεις στις online πλατφόρμες πωλήσεων Temu και Shein για να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για τη προστασία των καταναλωτών.

«Πατώντας» πάνω στον ευρωπαϊκό νόμο ψηφιακών υπηρεσιών (DSA), η Κομισιόν ζητά από τις εταιρείες να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον λεγόμενο «μηχανισμό ειδοποίησης και δράσης» (που επιτρέπει στους χρήστες να ειδοποιούν παράνομα προϊόντα), τις επιγραμμικές διεπαφές (οι οποίες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να μην εξαπατούν ή χειραγωγούν τους χρήστες μέσω των λεγόμενων «σκοτεινών μοτίβων»), την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων, την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων και τη συμμόρφωση μέσω σχεδιασμού.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, τόσο η Temu όσο και η Shein πρέπει να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες έως τις 12 Ιουλίου 2024. Με βάση την αξιολόγηση των απαντήσεων, η Επιτροπή θα εκτιμήσει τα επόμενα βήματα.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: