Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις για τον όμιλο Quest κατά το α’ εξάμηνο του 2018

Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις για τον όμιλο Quest κατά το α’ εξάμηνο του 2018

Παράλληλα σημειώθηκε διψήφια ανάπτυξη της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και σημαντική βελτίωση της ρευστότητας.

Η εταιρεία «Quest Συμμετοχών AE» ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο όμιλος Quest, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, πέτυχε:

– Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις (+20%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

– Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+29%), των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (46%) και των κερδών ανά μετοχή (59%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

– Σημαντική βελτίωση στη ρευστότητά του κατά περίπου 25 εκατ. ευρώ έναντι -4,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, με τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (αφαιρουμένων των δανείων) να διαμορφώνονται στα 20,5 εκατ. ευρώ.

Στο Α’ εξάμηνο του 2018, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα 1,9 εκατ. ευρώ (χαμηλότερα κατά 76% από το 2017) και είναι επιμερισμένες σε όλους τους κλάδους.

Μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας, κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, ανήλθαν στα 4,04 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,82 εκατ. ευρώ, την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη 3,24 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,43 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 3,21 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,35 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2017. Τα έσοδα της μητρικής, κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, περιλαμβάνουν μερίσματα, ύψους 3,43 εκατ. ευρώ, έναντι 2,26 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του πρώτου εξαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο 2018 σε σχέση με το 2017, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

– Προϊόντα πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm)

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, επιτεύχθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+33%), η επίδραση της οποίας δεν απεικονίζεται στην προ φόρων κερδοφορία (-95%), λόγω των έκτακτων προβλέψεων, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, για την ενδεχόμενη κάλυψη υποχρέωσης αναδρομικής καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018. Η οργανική κερδοφορία του κλάδου (πριν από τις ως άνω έκτακτες προβλέψεις) είναι ισόποσα καλύτερη, ενώ όλες οι επιμέρους εταιρείες αναπτύχθηκαν ταχύτερα από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου τους, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς.

Για το υπόλοιπο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πιθανότατα, όμως, με χαμηλότερους ρυθμούς. Παράλληλα, εκτιμάται βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με τον Α’ εξάμηνο.

– Υπηρεσίες πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

Το Α΄ εξάμηνο του 2018, οι πωλήσεις παρέμειναν στα περυσινά επίπεδα, ενώ υπήρχε μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (-65%). Η μείωση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται σε υπέρβαση του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεση δύο μεγάλων έργων.

Για το υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η τάση του Α’ εξαμήνου, λόγω αφενός μεν της ύφεσης στην εγχώρια αγορά αφετέρου δε εξαιτίας των εν λόγω δύο έργων.

– Ταχυδρομικές υπηρεσίες (ACS-Courier)

Στο Α’ εξάμηνο του 2018, επιτεύχθηκε ανάπτυξη στις πωλήσεις (+4%), προερχόμενη, κυρίως, από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ενώ η προ φόρων κερδοφορία κινήθηκε διψήφια θετικά (+13,5%).

Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι οι καλές επιδόσεις θα συνεχιστούν σε αντίστοιχα επίπεδα. Παράλληλα, αναμένεται σταδιακά και η έναρξη της υλοποίησης των νέων αναπτυξιακών επενδύσεων της εταιρείας.

– Ηλεκτρονικές συναλλαγές (Cardlink)

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις (+43%) και ακόμα υψηλότερη στην προ φόρων κερδοφορία (x5). Η ανάπτυξη των μεγεθών οφείλεται, κυρίως, στην περυσινή εγκατάσταση μεγάλου αριθμού συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) στους εμπόρους και στην ωρίμανση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών.

Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με ηπιότερους ρυθμούς.

– Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών, λόγω της απόκτησης δύο νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Η συνολική εγκατεστημένη βάση πλέον είναι 5,7ΜW σε σχέση με τα 0,7MW πέρυσι.

Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας, ενώ σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων.