Δωδώνη: Απορροφήσιμη η επίπτωση του Covid-19- Δεν επηρεάζει την εξωστρέφεια

Στα 107,6 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2019 (+2%) – Σταθερές τιμές για τους παραγωγούς – Ενεργοποίηση εμπορικής δραστηριότητας στη Γερμανία και νέες αγορές στο ραντάρ.

Έμφαση στις εξαγωγές δίνει η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, που επενδύει συστηματικά στην τοποθέτηση των προϊόντων της, με οδηγό τη φέτα, σε νέες αγορές χωρίς να επηρεάζεται από τις συνέπειες της πανδημίας του ιού Covid-19.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην δραστηριότητα και παρόλο που οι εξελίξεις μπορεί να επηρεάσουν τα έσοδα βραχυπρόθεσμα, η επίδραση αυτή αναμένεται ότι θα είναι μικρής διάρκειας, απορροφήσιμη από τη συνήθη λειτουργία και δεν θέτει μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική ανάπτυξης.

Ο όμιλο, που απασχολεί 586 εργαζόμενους, ανακοίνωσε βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων το 2019, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας τονίζοντας ότι αντίθετα με την πολιτική άλλων εταιρειών του κλάδου, κράτησε σχετικά σταθερές, πάνω από το μέσο όρο των τιμών πανελλαδικώς, τις τιμές γάλακτος υποστηρίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη προμήθεια υψηλής ποιότητας ελληνικού γάλακτος.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία επεξεργάζεται σε ετήσια βάση 70.000 τόνους αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα, που συλλέγεται καθημερινά από ένα δίκτυο 5.500 Ελλήνων παραγωγών στην περιοχή της Ηπείρου. Παράγει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων με 80 ξεχωριστά είδη, μεταξύ των οποίων η φέτα. Η Δωδώνη είναι πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις φέτας στην Ελλάδα με εξαγωγές σε 50 χώρες του κόσμου και με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά.

Εντός του 2019 εγκαινίασε εμπορική δραστηριότητα στη Γερμανία, όπου ίδρυσε θυγατρική το 2017, με σκοπό την ενισχυμένη παρουσία της στην τοπική αγορά. Επιπλέον τον Δεκέμβριο του 2019 αγόρασε 2% επιπλέον μερίδιο στη Dodoni (Cyprus) Limited κι έφτασε στο 51% για να αποκτήσει και το υπόλοιπο 49% φέτος τον Μάϊο ελέγχοντας πλέον το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η επένδυση στην εν λόγω θυγατρική έγινε με στόχο την επέκταση σε νέες αγορές ενώ σε συνεχή εξέλιξη είναι η αναδιάρθρωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός των υποδομών της εταιρείας, μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την εξαγορά της τo 2012 από την SI Foods Limited, εταιρεία συμμετοχών που ελέγχεται από την Lime Capital Partners Ltd.

Βασικός στόχος στρατηγικής για τον όμιλο Δωδώνη, όπως αναφέρει η διοίκησή του στην οικονομική έκθεση για τη χρήση 2019, είναι η επέκταση σε νέες αγορές, η επέκταση των εγκαταστάσεων, η διασφάλιση της ποιότητας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η παραγωγή και συσκευασία νέων προϊόντων, καθώς και η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Oι επιδόσεις

Αναφορικά με τις επιδόσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2019 ανήλθε σε 107.596.813 ευρώ (107.616.235 ευρώ για τον όμιλο) σημειώνοντας αύξηση 2% έναντι της προηγούμενης χρήσης, με αντίστοιχη αύξηση 2% για τον όμιλο. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για την εταιρεία ανήλθαν σε 10.283.575 ευρώ έναντι 9.701.300 ευρώ στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6% ενώ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 10%. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 9.994.775 ευρώ αυξημένα κατά 6% και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 9%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 2.190.742 ευρώ (2.252.921 ευρώ για τον όμιλο) έναντι κερδών 1.776.834 ευρώ της προηγούμενης χρήσης (1.620.535 ευρώ για τον όμιλο) με αύξηση κατά ποσό 413.908 ευρώ (και 632.386 ευρώ για τον όμιλο).

Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2019, σε 43.676.679 ευρώ έναντι 47.646.243 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζοντας μείωση κατά 8%, ως αποτέλεσμα των βελτιστοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης αποθεμάτων και αύξησης άλλων εσόδων της εταιρείας.