Οι μισοί ηλικιωμένοι στον κόσμο δεν παίρνουν σύνταξη

Οι μισοί ηλικιωμένοι στον κόσμο δεν παίρνουν σύνταξη

Ανησυχία στην Ευρώπη για την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

Η πλειονότητα των ηλικιωμένων ανθρώπων δεν έχουν καμιά εισοδηματική ασφάλεια, ούτε πιθανότητα να πάρουν σύνταξη και είναι αναγκασμένοι να συνεχίζουν να εργάζονται υπό όρους αβεβαιότητας, με ελάχιστες αμοιβές, σύμφωνα με την έρευνα της  Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε 178 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

H έρευνα επισημαίνει ότι από το 52% που παίρνει μια σύνταξη, η προστασία που απολαύει είναι ανεπαρκής.

Πάνω από 45 χώρες έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης 90% και πάνω από 20 αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επιτύχει να φθάσουν σε ένα ασφαλιστικό καθεστώς καθολικής ισχύος, ή σχεδόν.

Η Ισαβέλ Ορτίθ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της ΔΟΕ διαπιστώνει ότι: «Πολυάριθμες αναπτυσσόμενες χώρες επεκτείνουν σθεναρά τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα — μια τάση πολύ θετική».

«H εξασφάλιση μιας επαρκούς κάλυψης από τις παρεχόμενες συντάξεις είναι εξίσου σημαντική με την διεύρυνση της κάλυψης. Οι ηλικιωμένοι άνδρες και οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν το δικαίωμα να βγαίνουν στη σύνταξη με αξιοπρέπεια, χωρίς να βουλιάζουν στη φτώχεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον κόσμο ολόκληρο», τονίζει η Ορτίθ.

Στην Ευρώπη, η μείωση των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο πλαίσιο της πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής και περικοπής των δημοσίων δαπανών «έχει συμβάλει στην αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», τονίζεται στην έκθεση. Επισημαίνεται επίσης ότι τουλάχιστον 123 εκατ. πρόσωπα στην ΕΕ πλήττονται από την κατάσταση αυτή, ήτοι το 24% του πληθυσμού.

«Οι πρόοδοι που είχαν επιτευχθεί από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο (…) υπονομεύονται από τις μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής προσαρμογής μεσοπρόθεσμα», σημειώνεται στην έκθεση. Από την άλλη πλευρά επισημαίνεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην Κίνα, όπου η ασφαλιστική κάλυψη έχει φθάσει από το 25% που ήταν το 2000 στο 70% και πλέον το 2012.

Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών για τις συντάξεις κυμαίνεται από το 0 έως το 2% του ΑΕΠ στις χώρες με χαμηλά εισοδήματα, ενώ στις χώρες της δυτικής Ευρώπης το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 11% κατά μέσον όρο, σύμφωνα με την έκθεση της ΔΟΕ.