Δομική Κρήτης: Αυξημένος κατά 27% ο κύκλος εργασιών για το 2013

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 1,74 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατά 27% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Δομική Κρήτης ΑΕ, το 2013, ενώ τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου (EBITDA) ανήλθαν σε 1,74 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,01 εκατ. ευρώ, το 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,46 εκατ. ευρώ, το 2012.

Η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι διαχειρίσιμες και είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Η διοίκηση του ομίλου διευκρινίζει ότι έχει επιτύχει να μην υπάρχουν παλαιές χρονίζουσες οφειλές, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα αυτών αφορά το Δεκέμβριο του 2013.