Δρομέας: Από ζημιές σε κέρδη και αύξηση τζίρου το 2013

Δρομέας: Από ζημιές σε κέρδη και αύξηση τζίρου το 2013

Δυνατό comeback από την εταιρεία που δραστηριοποιείται στο κλάδο του επίπλου.

Αύξηση 43,85% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ, κλάδου επίπλου, στο τρίτο τρίμηνο του 2013 έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος καθώς από 6,37 εκατ. ευρώ το 2012 έκλεισε στα 9,12 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα κέρδη EBIDTA της εταιρείας ανήλθαν στα 2.875 χιλ. ευρώ έναντι 1.257 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 128,72%, ενώ τα αντίστοιχα του ομίλου ανήλθαν στα 3.288 χιλ. ευρώ το 2013 έναντι 1.194 χιλ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 175,37%.

Τα προ φόρων αποτελέσματα ήταν θετικά και για την μητρική ανήλθαν στα 644.000 ευρώ έναντι ζημίας -658.000 ευρώ της περυσινής περιόδου ενώ για τον όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 947.000 ευρώ έναντι ζημιών -831.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή. χρήση.