ΕΕ 2024-2029: Οι ΜμΕ κανονικοί επιβάτες στο τρένο της μετάβασης

ΕΕ 2024-2029: Οι ΜμΕ κανονικοί επιβάτες στο τρένο της μετάβασης
Photo: pixabay.com
Στο επίκεντρο και όχι στο περιθώριο. Οι προκλήσεις και οι προσδοκίες των ΜμΕ από τη νέα ηγεσία της ΕΕ. Οι θέσεις ΕΕΑ και ΓΣΕΒΕΕ.

Ολιστική προσέγγιση στα θέματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν από την νέα ηγεσία της ΕΕ, ενόψει ευρωεκλογών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

“Καμπανάκι” για δράσεις αποτέλεσαν οι αναφορές των επικεφαλής των δύο φορέων και των συμμετεχόντων στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας που συνδιοργάνωσαν ΕΕΑ και ΓΣΕΒΕΕ, με τον Economist, το Σάββατο, με κεντρικό ομιλητή τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ.

Σημειώνεται ότι οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι πάνω από 22 εκατ. (και πάνω από 24,3 εκατ. μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους), με το 93% να λειτουργεί με λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα το 96,4% των επιχειρήσεων είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Ξεπερνούν τις 800.000 και λειτουργούν με διαφορετικές ταχύτητες σε παραδοσιακούς κλάδους αλλά και κλάδους τεχνολογικής αιχμής. Βρίσκονται ωστόσο μπροστά σε προκλήσεις όσο η Ευρώπη βαδίζει σε ταραγμένα νερά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΕΑ και επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η κλιματική κρίση δημιουργούν κινδύνους για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει βαθιά δομικά προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό, η ασθενική πορεία των επενδύσεων, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η αδύναμη αύξηση της παραγωγικότητας. Πριν από 15 χρόνια οι οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ είχαν περίπου το ίδιο μέγεθος αλλά σήμερα, μετά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οικονομία των ΗΠΑ είναι σχεδόν 50% μεγαλύτερη από την ευρωπαϊκή ενώ το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή έχει συρρικνωθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καββαθά, πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, πολλές από τις πλέον δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν και συνεχίζουν ως παρέες νέων επιστημόνων, ως νέα εκδοχή οικογενειακών επιχειρήσεων με λίγους εργαζόμενους και δραστηριοποιούνται στην νανοτεχνολογία, στον αγροδιατροφικό τομέα και τους τεχνικούς κλάδους. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν μέσω clusters διατηρώντας την αυτονομία τους χωρίς να χρειαστεί να συγχωνευθούν ή να εξαγοραστούν για να επιβιώσουν. Πρόκειται όμως για μια ομάδα επιχειρήσεων που δομικά αντιμετωπίζεται με άνισους όρους συγκριτικά με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Ιδίως σε περιόδους κρίσης, ακρίβειας και συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος η ψαλίδα των ανισοτήτων, όπως συμβαίνει και στο σύνολο της κοινωνίας, ανοίγει ακόμη περισσότερο. “Οι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι θέλουμε να είμαστε κανονικοί επιβάτες στο τρένο της μετάβασης. Όχι σε business class αλλά τουλάχιστον να μην είμαστε λαθρεπιβάτες”, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι προσδοκίες

-Ο κ. Καββαθάς πρόσθεσε ότι στο “ευρωπαϊκό τρένο” που πρέπει να κινείται με ταχύτητα και ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύει με εκτροχιασμό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη προσδοκούν ένα θεσμικό περιβάλλον όπου δεν θα σύρονται πίσω από τους μεγάλους, καλούμενες να συμμορφώνονται με κανόνες που έχουν συνταχθεί με βάση το 0,2% των μεγάλων επιχειρήσεων. Προσδοκούν επίσης:

-Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης της δημογραφικής γήρανσης

-Μείωση του κόστους συμμόρφωσης, καθώς η συνεχής αύξηση της γραφειοκρατίας αποτελεί βασικό παράγοντα που καθιστά ολοένα λιγότερο ελκυστική την επιχειρηματικότητα

-Δίκαιη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση με πρόσβαση στην πληροφορία και στους αναγκαίους πόρους

-Η μικρή επιχείρηση να είναι πυλώνας ανάπτυξης και συνέχειας σε τοπικό επίπεδο καθώς η τεχνογνωσία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα προϊόντα της αποτελούν βασικά υλικά και άυλα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης

-Σταθερό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον

Ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων και αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση προτεραιοποιεί και το ΕΕΑ. Όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, από την νέα ηγεσία της ΕΕ αναμένεται:

-Να ενισχυθεί η ροή πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προγράμματα προσαρμοσμένα στα μεγέθη, την ποικιλομορφία, τους περιορισμούς, αλλά και τις δυνατότητές τους.

-Να αυξηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και στην ενσωμάτωση καινοτομιών, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

-Περισσότερες παρεμβάσεις, για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με πολιτικές που θα καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής της μικρής επιχείρησης: από την δημιουργία και την ανάπτυξη, μέχρι την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

-Περισσότερες παρεμβάσεις για την απλούστευση του ρυθμιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος.

-Πολιτικές για την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής

-Στοχευμένα προγράμματα για την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των επιχειρηματιών όσο και των εργαζομένων – ώστε να μην κινδυνεύσουν από τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση.

-Στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών με τους φορείς εκπροσώπησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως είναι τα Επιμελητήρια, στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Περισσότερα προγράμματα δικτύωσης και συμπράξεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ενεργοποίηση Επιμελητηρίων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: