ΕΕ: Στις 11,7 μονάδες το χάσμα στην απασχόληση των φύλων το γ’ τρίμηνο του 2020

ΕΕ: Στις 11,7 μονάδες το χάσμα στην απασχόληση των φύλων το γ’ τρίμηνο του 2020
pexels
Αυτό το χάσμα υπέρ των ανδρών στην απασχόληση παρατηρήθηκε σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (για άτομα ηλικίας 20-64 ετών) ήταν 66,6% για τις γυναίκες και 78,3% για τους άνδρες. Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε ένα χάσμα 11,7 μονάδων μεταξύ των φύλων.

Αυτό το χάσμα υπέρ των ανδρών στην απασχόληση παρατηρήθηκε σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών.

Αναλυτικότερα, το 86,9% των ανδρών και το 80,5% των γυναικών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είχαν εργασία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ενώ, αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν 65,9% και για τις γυναίκες ήταν 43,4%. Έτσι το χάσμα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανήλθε στο 22,5%, τριπλασιάζοντας δηλαδή  το αντίστοιχο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (που ήταν 6,4%).

Επιπλέον, το τρίτο τρίμηνο του 2020 απασχολούνταν πάνω από τα τρία τέταρτα των ανδρών με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (78,5%), σε σύγκριση με τα δύο τρίτα των γυναικών (65,9%). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα κενό απασχόλησης φύλου 12,6 μονάδων.

Να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία δεκαετία, το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε από 13,5 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε 11,7 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2020. Ομοίως, το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης μειώθηκε από 7,2 μονάδες  το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε 6,4 μονάδες  το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Αντίθετα, το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των φύλων για εκείνους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αυξήθηκε από 21,7 μονάδες  το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε 22,5 μονάδες  το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ για εκείνους με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης από 12,4 σε 12,6 μονάδες.