efood: Διαμορφώνουμε την ιδανική εμπειρία εργαζομένου

efood: Διαμορφώνουμε την ιδανική εμπειρία εργαζομένου
Η Senior HR Director του efood, Ανίτα Παλιβού, εξηγεί πώς η εταιρεία έχει οικοδοµήσει ένα σύγχρονο, υγιές και θετικό εργασιακό περιβάλλον.

Το efood συγκαταλέγεται σήµερα στους σηµαντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 5.000 ανθρώπους, στη δηµιουργία και την υποστήριξη των υπηρεσιών του. Οι τρεις κυριότεροι στόχοι που έχει θέσει για το ανθρώπινο δυναµικό είναι να αποτελεί σταθερά κορυφαίο εργοδότη στην αγορά του, να δηµιουργεί θετική εργασιακή εµπειρία για το σύνολο των ανθρώπων του και να δείχνει έµπρακτο ενδιαφέρον για το ανθρώπινο δυναµικό, τους συνεργάτες και την κοινωνία συνολικά. Όπως σηµειώνει η Senior HR Director του efood, Ανίτα Παλιβού, κεντρικός προσανατολισµός της εταιρείας είναι να αποτελεί εργοδότη επιλογής, προσφέροντας ένα παραγωγικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, στο οποίο κάθε άνθρωπος θα µπορεί να αναπτύξει τα ταλέντα και τις δεξιότητές του και να έχει δυνατότητες εξέλιξης, επαγγελµατικά και προσωπικά. «Διανύουµε µια περίοδο, όπου βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας είναι οι εργαζόµενοι να επιλέγουν τους εργοδότες τους, περισσότερο απ’ ό,τι οι εργοδότες το ανθρώπινο δυναµικό τους.

«Ελκυστικός εργοδότης είναι αυτός που καταφέρνει να διατηρεί και να προσελκύει προσωπικό, στη βάση της συνολικής του κουλτούρας και της προσωπικής εξέλιξης κάθε εργαζοµένου».

Η ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής είναι αδιαµφισβήτητα στο προσκήνιο, ιδιαίτερα µε την εισαγωγή του υβριδικού τρόπου εργασίας και εντονότερα στις µικρότερες ηλικίες εργαζοµένων. Στο efood, το οποίο διατηρεί έναν µέσο όρο ηλικίας που δεν ξεπερνά τα 32 χρόνια, η ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής αντιµετωπίζεται υπό το πρίσµα της αποδοτικότητας της εργασίας. «Πραγµατοποιούµε τακτική επαναξιολόγηση των ρόλων και των διαδικασιών, προκειµένου να γίνονται προσαρµογές, µε στόχο τη βελτιστοποίηση και τελικά τον πολλαπλασιασµό της αποδοτικότητας. Μειώνουµε ουσιαστικά την υπερεργασία και τις υπερωρίες που επιβαρύνουν την προσωπική µας ζωή και αναπτύσσουµε προγράµµατα και ενέργειες, όπως ο εθελοντισµός, η παροχή προγραµµάτων γυµναστικής και wellbeing που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεών µας, αλλά και εξαποστάσεως» αναφέρει η Ανίτα Παλιβού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου σε µια ανταγωνιστική αγορά

Το efood επενδύει συνεχώς στην τεχνολογία, η οποία είναι σήµερα βασικό συστατικό της λειτουργίας του, καθώς και σε νέους επαγγελµατίες και τεχνολογικά αντικείµενα. «Σήµερα έχουµε ένα από τα πλέον αναπτυσσόµενα τµήµατα BI και product, µε οµάδες, οι οποίες βρίσκονται ανάµεσα στις κορυφαίες στην Ελλάδα. Παράλληλα, το τµήµα τεχνολογίας µας, εκτός από την ανάπτυξη της πλατφόρµας και τη συνεχή ενσωµάτωση τεχνολογικών εφαρµογών, εργάζεται και στο κοµµάτι της έρευνας, για λογαριασµό της Delivery Hero, µε τη σύσταση µιας παγκόσµιας οµάδας, µε πρωτοβουλία και διαχείριση από τον CTO του efood». Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός ότι πλέον, ρόλοι του τµήµατος τεχνολογίας ανήκουν στις global οµάδες της Delivery Hero, ενώ δίνεται η δυνατότητα και η προοπτική σε µέλη του efood να συµµετέχουν σε παγκόσµια project ή ακόµη να συνεχίσουν την καριέρα τους σε άλλες χώρες.

Διαφορετικότητα, ενσωµάτωση και εκπαίδευση 

«Για εµάς η διαφορετικότητα και η ενσωµάτωση είναι ίσως τα σηµαντικότερα στοιχεία της στρατηγικής µας. Μέσα σε 12 πλέον χρόνια, από µια startup εταιρεία έχουµε εξελιχθεί σε ένα µεγάλο οργανισµό», τονίζει η Ανίτα Παλιβού. Το efood διασφαλίζει τη διαφορετικότητα, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους που διαχειρίζονται οµάδες, έτσι ώστε να δηµιουργούν περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας και ελευθερίας λόγου. Προωθεί την έννοια της δικαιοσύνης, είτε πρόκειται για προαγωγές είτε για αξιολογήσεις, παραµένει διαφανές στις διαδικασίες και διατηρεί ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωµα. Ο ρόλος της ανάπτυξης και του «ανήκειν» είναι περισσότερο σηµαντικός από ποτέ για το σύνολο των οργανισµών που επιδιώκουν να διατηρούν τα ταλέντα τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η ανάπτυξη ενός ανθρώπου, τού δίνει άµεσο κίνητρο για την παραµονή του, ενώ την ίδια στιγµή είναι καταλυτικός παράγοντας για την εξέλιξη των οµάδων στις οποίες συµµετέχει. Έχουµε δηµιουργήσει ατοµικά πλάνα ανάπτυξης, που απελευθερώνουν τις ικανότητες που διαθέτει ο κάθε efooder. Το τµήµα ανθρώπινου δυναµικού, ενσωµατώνει τον ρόλο του People Partner, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα µέλη κάθε οµάδας, τους παρέχει καθοδήγηση και κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, προσαρµόζοντας την προσέγγισή µας σε αυτές. Το Talent Development στο efood είναι πολύ περισσότερο από απλή βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τον ρόλο του κάθε efooder και επεκτείνεται στη βελτιστοποίηση της εργασιακής του εµπειρίας και την καλλιέργειά του ως επαγγελµατία και ως µέλους του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου» κλείνει η Ανίτα Παλιβού.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Δείτε τον χάρτη με όλα τα σημεία πώλησης ΕΔΩ.

**Φωτογραφία: Προσωπικό αρχείο