Εύσημα DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες σημειώνουν πρόοδο στη μείωση του κόστους κινδύνου

Εύσημα DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες σημειώνουν πρόοδο στη μείωση του κόστους κινδύνου
Photo: DALL•E
Η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση του CoR το πρώτο τρίμηνο, μειώνοντάς το κατά 101 μ.β., ακολουθούμενη από την Alpha Bank (-49 μ.β.), τη Eurobank (-37 μ.β.) και την Εθνική Τράπεζα (-30 μ.β.).

Ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στη μείωση του κόστους κινδύνου (Cost of Risk – CoR). Το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο μέσος όρος του CoR για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες μειώθηκε στις 77 μονάδες βάσης (μ.β.), σημαντικά μειωμένος από τις 131 μ.β. το οικονομικό έτος 2023 και τις 106 μ.β. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η μείωση αυτή είναι αξιοσημείωτη συγκριτικά με τις 182 μ.β. το 2019.

Η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση του CoR το πρώτο τρίμηνο, μειώνοντάς το κατά 101 μ.β., ακολουθούμενη από την Alpha Bank (-49 μ.β.), τη Eurobank (-37 μ.β.) και την Εθνική Τράπεζα (-30 μ.β.). Αυτό αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών και τις χαμηλότερες προβλέψεις για απομείωση του κινδύνου κατά μέσο όρο. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που οδήγησε τη DBRS να μην τις περιλάβει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σταθερό το κόστος κινδύνου των ευρωπαϊκών τραπεζών

Το κόστος κινδύνου (CoR) των ευρωπαϊκών τραπεζών παρέμεινε σταθερό το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2023 και το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι περισσότερες τράπεζες ανέφεραν παρόμοια ή βελτιωμένα επίπεδα CoR, με κάποιες να σημειώνουν αύξηση, αν και αυτή ήταν μη ουσιαστική και χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019.

Στις 6 Ιουνίου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β., η πρώτη μείωση από τότε που τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται τον Ιούλιο του 2022. Η Τράπεζα της Αγγλίας επίσης σημείωσε την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων, ενώ οι μειώσεις από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν αναμένονται πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Αν και αυτές οι μειώσεις θα μπορούσαν να είναι θετικές για τους δανειολήπτες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η DBRS δεν αναμένει άμεση σημαντική θετική επίδραση στην ποιότητα του ενεργητικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Παρά τη μείωση των επιτοκίων, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι εναπομείνασες πληθωριστικές πιέσεις, οι αδύναμες οικονομικές επιδόσεις και οι προκλήσεις στην αγορά ακινήτων, ειδικά στα εμπορικά ακίνητα. Αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο συντελεστή συμμετοχής για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ιδιαίτερα για εκείνες που έχουν σημειώσει σταθερές αυξήσεις από το οικονομικό έτος 2022.

Επίπεδα CoR στις ευρωπαϊκές χώρες

Ο μέσος όρος του CoR για το δείγμα των ευρωπαϊκών τραπεζών ήταν 30 μ.β. το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με τις 33 μ.β. το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ιταλία, Πορτογαλία και, σε μικρότερο βαθμό, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία και η Σουηδία ανέφεραν βελτιωμένα επίπεδα CoR. Το CoR υπολογίστηκε βάσει του απλού μέσου όρου των προβλέψεων για επισφάλειες ως ποσοστό του μέσου όρου των συνολικών καθαρών δανείων προς πελάτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: