Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Βελμάρ και ΤΕΧΝΟΚΑΡ με την Autohellas

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Βελμάρ και ΤΕΧΝΟΚΑΡ με την Autohellas

H ΓΣ ενέκρινε της Autohellas ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης των εταιρειών “Βελμάρ Ελληνική Αυτοκινήτων και Αντιπροσωπειών ΑΕΒΕ” και της “ΤΕΧΝΟΚΑΡ Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία” από την Autohellas ATEE, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Autohellas.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΣ ενέκρινε, επίσης, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω έκδοσης νέων μετοχών, λόγω συγχώνευσης, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.