Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΕ και VOICENET

Η απόφαση ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα, από το υπουργείο Οικονομίας. 

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και «VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, όπως γνωστοποιείται με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, που αναρτήθηκε σήμερα στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια.

Η απόφαση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις από 04-09-2014, 05-11-2014 και 27-01-2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε. και τις από 04-09-2014, 05-11-2014 και 27-01-2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανακοίνωση της καταχώρισης θα δημοσιευθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ