Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Titan Global Finance PLC

Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Titan Global Finance PLC

Το ποσό θα κατευθυνθεί από τη θιγατρική της ΤΙΤΑΝ στην αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού.

Ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 4,25%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της ΤΙΤΑΝ, Titan Global Finance PLC, με την εγγύηση της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2014 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια, που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών, θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού.

Οι τράπεζες Alpha Bank ΑΕ, EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, HSBC BANK PLC, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale, ενήργησαν ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners), ενώ το ύψος των εντολών, που υποβλήθηκαν, υπερέβη το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη:

Τιτάν: Θα εκδώσει ευρωομόλογα ύψους 300 εκατ. ευρώ

Αύξηση 7% στον κύκλο εργασιών του παρουσίασε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ