ΕΚΤ: Αρση του ορίου του 33% στις αγορές ομολόγων 750 δισ.- Αίρεται και η ελληνική «εξαίρεση»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την επιλεξιμότητα και των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο QΕ των 750 δισ. ευρώ δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί στην ελληνική αγορά η πανδημική κρίση.

Στην άρση του περιορισμού που φράζει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράζει ως το 33% μιας έκδοσης ή του συνολικού χρέους ενός εκδότη προχώρησε η κεντρική τράπεζα για το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 750 δισ. λόγω της πανδημικής κρίσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές περιστάσεις που συνδέονται με την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 18 Μαρτίου 2020 να διευρύνει το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος CSPP, περιλαμβάνοντας σε αυτά και εμπορικά χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι αποδεκτά για αγορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος όλα τα εμπορικά χρεόγραφα με επαρκή πιστωτική ποιότητα, αναφέρει στην απόφασή της η ΕΚΤ.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι επιλέξιμα για το πακέτο της ΕΚΤ είναι και τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί στην ελληνική αγορά η κρίση, των δεσμεύσεων του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας αλλά και του γεγονότος ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Σχετικά άρθρα